WMS W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ 

Dystrybucja leków i preparatów kosmetycznych

b

Kilka lokalizacji pracujących na wspólnej bazie

Indywidualnie przydzielone konfiguracje kolektorów i drukarek etykiet do lokalizacji  

Lokalizacja w wariancie jeden do wielu

a

Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru i opakowań zbiorczych

+

Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży dla systemów Kamsoft, DOZ, ECOD, KC Firma

Integracja z systemem ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi)

Integracja z systemem KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków)

Obsługa za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych

Obsługa szczegółowej ewidencji towarów w zakresie numerów serii i dat ważności

Wydruk etykiet towarowych i lokalizacyjnych

Wydruk listów przewozowych i dokumentów handlowych z pozycji kolektorów danych i terminali POS

Automatyczna migracja lokalizacji – uzupełnianie zapasów towarowych na lokalizacjach wydawczych

N

Weryfikacja pozycji dostaw – jeden dokument wielu magazynierów, jeden magazynier wiele dokumentów realizowanych jednocześnie

R

Weryfikacja pozycji rozchodu – jeden dokument wielu magazynierów, jeden magazynier wiele dokumentów realizowanych jednocześnie

U

Podwójna weryfikacja kompletacji zamówień

Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania

Inwentaryzacja lokalizacji

k

Inwentaryzacja towaru

+

Migracja lokalizacji, w tym automatyczne zlecenia migracji dla stanów poniżej ustalonego poziomu

Wydruk identyfikatorów dla pracowników

Integracja z spedytorem Fedex, DPD, Farmalink

Dodatkowe raporty i zestawienia

Raportowanie w technologii Power BI (business intelligence)

Centralna konsola magazynowa

Obsługa zestawów promocyjnych

Obsługa pojemników logistycznych w trakcie kompletacji zamówień

Rezerwacje zamówień z uwzględnieniem minimalnych okresów ważności towarów

Importowanie elektronicznych faktur zakupowych od kontrahentów w rożnych formatach

Automatyczne importowanie zamówień elektronicznych

Przeczytaj case study z przeprowadzonych wdrożeń systemu WMS 

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS