FUNKCJE WMS WAPRO MAG

Obsługa lokalizacji podstawowej i wydawczej
Optymalizacja ścieżki wydania
Strategie zachowania dla niegodności pozycji w procesie wydania
Strategie zachowania dla niegodności pozycji w procesie przyjęcia
Obsługa uprawnień w systemie WMS (kierownik, magazynier, administrator)
Wydruki etykiet lokalizacji
Wydruki i edytor etykiet towarowych
Obsługa wielu magazynów
Konsola magazynowa
Obsługa numerów serii i dat ważności dla lokalizacji
Obsługiwane kodów kreskowych w standardzie: EAN8, EAN13, CODE 128, UPCA
Automatyczne zlecenia migracji dla uzupełnienia lokalizacji wydawczych
Obsługa inwentaryzacji całościowej oraz dla wybranej lokalizacji
Etykietowanie dokumentów w WAPRO Mag zgodnie z statusem weryfikacji w WMS
Poopowiadanie ostatniej lokalizacji, lokalizacji zapasowej, wskaźnika rotacji dla weryfikacji przychodu
Definiowanie wskaźnika rotacji
Menadżer systemu WMS
Automatyczna aktualizacja oprogramowania WMS na kolektorach danych
Obsługa wskaźnika rotacji
Realizacja zamówienia na dokumenty magazynowe
Obsługa wydania w wersji papierowej
Przekazywanie do realizacji dokumentów magazynowych posiadających podpiętą fakturę od strony dokumentów handlowych
Ponowna weryfikacja realizacji wydania
Obsługa stanowisk POS
Generowanie faktur w procesie weryfikacji WZ
Wydruk dokumentów magazynowego na kolektorze i stanowisku POS
Wydruk dokumentu handlowego na kolektorze i stanowisku POS
Obsługa wydania jednorazowo wielu zamówień tzw. Multipicking
Automatyczne generowanie dokumentów handlowych sprzedaży
Ograniczenie lub ostrzeganie wydań z lokalizacji zablokowanych
Obsługa skanowania kodów GS1 - 128
Specyfikacja artykułu
Wydawanie paczek kierowcom oraz tworzenie dokumentu przewozowego
Obsługa lokalizacji mobilnych
Przygotowanie zamówienia
Obsługa kodów egzemplarzowych
Obsługa innej jednostki niż jednostka magazynowa z kartoteki artykułu
Obsługa dat ważności, dat przyjęcia i informacji o dostawie dla artykułów bez numerów serii
Łączenie wielu zamówień dla jednego wydania
Obsługa tolerancji wydania w górę i w dół dla artykułu
Filtrowanie wyświetlanych zadań, dokumentów na konkretnej konsoli magazynowej
Obsługa ewidencjonowania wagi dla przyjęcia
Wydanie pozycjami dla wielu dokumentów RW
Weryfikacja wielu dokumentów PW jednocześnie
Obsługa kompletacji w procesie wydania
Możliwość zmiany bazy danych na kolektorze i stanowisku POS w trakcie pracy
Automatyczne sumowanie wag artykułów w packach, na paletach w oparciu o dane wprowadzone w WAPRO Mag
Wyświetlanie uwag lub informacji dodatkowych z dokumentów podczas kończenia realizacji przyjęcia / wydania
Możliwość powiązania zamówień od odbiorcy między firmami
Możliwość ustalenia automatycznej ponownej weryfikacji dla zamówień i dokumentów magazynowych
Możliwość generowania dokumentów magazynowych podczas realizacji inwentaryzacji lokalizacji
Możliwość tworzenia dokumentów magazynowych z artykułami znajdującymi się na wybranej lokalizacji
Obsługa minimalnego terminu ważności dla artykułu podczas weryfikacji przyjęcia i wydania
Ograniczenie wydania artykułu do jednej dostawy
Ewidencja paczek zweryfikowanych niewydanych z magazynu
Indywidulane menu kolektora
Indywidulana konsola magazynowa
Indywidualne raporty
Możliwość podpinania rozszerzeń (indywidulane gniazda)
WMS WAPRO STANDARD
WMS WAPRO BIZNES
WMS WAPRO PLUS
WMS WAPRO MAX

Sprawdź szczegółowy cennik oraz warunki licencjonowania