FUNKCJE WMS WAPRO MAG

WMS WAPRO STANDARD
Obsługa serii
Obsługa bezprzewodowych kolektorów danych (wybrane modele)
Inwentaryzacja lokalizacji oraz wybranych towarów za pomocą kolektora
Raportowanie i weryfikacja dokumentów magazynowych i zamówień
Generator etykiet towarowych i lokalizacji
Sugerowana lokalizacja dla wydania i przyjęcia
Centralna konsola magazynowa
Optymalizacja ścieżki dla kompetacji i przyjęcia
Moduł kontroli stanów i automatyczne zlecenia zmiany lokalizacji
Obsługa braków w procesie przyjęcia i wydania dokumentów magazynowych
Etykietowanie paczek po kompletacji z poziomu WAPRO MAG
Automatyczny aktualizator kolektorów danych
Konfiguracja wydruków etykiet i druk z poziomu kolektora
Konfiguracja operatorów przesyłek
Wskaźnik rotacji towaru na magazynie
Obsługa systemów POS w procesie weryfikacji kompletacji
Multipicking (w opracowaniu)
Generowanie dokumentów magazynowych POS/kolektor
Integracja z systemami kurierskimi
Generowanie faktur VAT sprzedaży
Weryfikacja dokumentów handlowych
Podwójna weryfikacja komplementacji
Analiza wydajności pracy magazynierów
Import/eksport z/do pliku
Excel listy lokalizacji
Eksport do pliku Excel listy artykułów z okna Remanentu WMS
Obsługa wybranych funkcjonalności i kodów GS1-128
Grupowe wysyłanie do weryfikacji dokumentów magazynowych i handlowych
Obsługa daty ważności w ramach lokalizacji (numeru serii)
Obsługa lokalizacji mobilnych dla zmiany lokalizacji oraz wydania
Ewidencja i obsługa wydań skompletowanych do transportu
WMS WAPRO BIZNES
Obsługa serii
Obsługa bezprzewodowych kolektorów danych (wybrane modele)
Inwentaryzacja lokalizacji oraz wybranych towarów za pomocą kolektora
Raportowanie i weryfikacja dokumentów magazynowych i zamówień
Generator etykiet towarowych i lokalizacji
Sugerowana lokalizacja dla wydania i przyjęcia
Centralna konsola magazynowa
Optymalizacja ścieżki dla kompetacji i przyjęcia
Moduł kontroli stanów i automatyczne zlecenia zmiany lokalizacji
Obsługa braków w procesie przyjęcia i wydania dokumentów magazynowych
Etykietowanie paczek po kompletacji z poziomu WAPRO MAG
Automatyczny aktualizator kolektorów danych
Konfiguracja wydruków etykiet i druk z poziomu kolektora
Konfiguracja operatorów przesyłek
Wskaźnik rotacji towaru na magazynie
Obsługa systemów POS w procesie weryfikacji kompletacji
Multipicking (w opracowaniu)
Generowanie dokumentów magazynowych POS/kolektor
Integracja z systemami kurierskimi
Generowanie faktur VAT sprzedaży
Weryfikacja dokumentów handlowych
Podwójna weryfikacja komplementacji
Analiza wydajności pracy magazynierów
Import/eksport z/do pliku
Excel listy lokalizacji
Eksport do pliku Excel listy artykułów z okna Remanentu WMS
Obsługa wybranych funkcjonalności i kodów GS1-128
Grupowe wysyłanie do weryfikacji dokumentów magazynowych i handlowych
Obsługa daty ważności w ramach lokalizacji (numeru serii)
Obsługa lokalizacji mobilnych dla zmiany lokalizacji oraz wydania
Ewidencja i obsługa wydań skompletowanych do transportu
WMS WAPRO PLUS
Obsługa serii
Obsługa bezprzewodowych kolektorów danych (wybrane modele)
Inwentaryzacja lokalizacji oraz wybranych towarów za pomocą kolektora
Raportowanie i weryfikacja dokumentów magazynowych i zamówień
Generator etykiet towarowych i lokalizacji
Sugerowana lokalizacja dla wydania i przyjęcia
Centralna konsola magazynowa
Optymalizacja ścieżki dla kompetacji i przyjęcia
Moduł kontroli stanów i automatyczne zlecenia zmiany lokalizacji
Obsługa braków w procesie przyjęcia i wydania dokumentów magazynowych
Etykietowanie paczek po kompletacji z poziomu WAPRO MAG
Automatyczny aktualizator kolektorów danych
Konfiguracja wydruków etykiet i druk z poziomu kolektora
Konfiguracja operatorów przesyłek
Wskaźnik rotacji towaru na magazynie
Obsługa systemów POS w procesie weryfikacji kompletacji
Multipicking (w opracowaniu)
Generowanie dokumentów magazynowych POS/kolektor
Integracja z systemami kurierskimi
Generowanie faktur VAT sprzedaży
Weryfikacja dokumentów handlowych
Podwójna weryfikacja komplementacji
Analiza wydajności pracy magazynierów
Import/eksport z/do pliku
Excel listy lokalizacji
Eksport do pliku Excel listy artykułów z okna Remanentu WMS
Obsługa wybranych funkcjonalności i kodów GS1-128
Grupowe wysyłanie do weryfikacji dokumentów magazynowych i handlowych
Obsługa daty ważności w ramach lokalizacji (numeru serii)
Obsługa lokalizacji mobilnych dla zmiany lokalizacji oraz wydania
Ewidencja i obsługa wydań skompletowanych do transportu

Sprawdź szczegółowy cennik oraz warunki licencjonowania