WDROŻENIE WMS WAPRO MAG

Kiedy warto wdrożyć system WMS?

W wielu firmach, które korzystają z systemów informatycznych z wdrożonymi systemami wspomagającymi zarządzanie działami firmy np. handlowym, księgowym, HR, z chwilą rozwoju pojawiają się problemy z obsługą magazynu. Klasyczne rozliczanie magazynu za pomocą ewidencji dokumentów magazynowych już nie wystarcza.

Z naszego doświadczenia wynika, że odpowiedzi na pytanie kiedy wdrożyć system WMS są dwie:

N

kiedy Twój biznes rozwija się w szybkim tempie – WMS powinien być jednym z elementów strategii magazynowej zakładającej szybki przyrost towarów oraz nowych pracowników.

N

kiedy Twój magazyn coraz częściej nie wyrabia się z przygotowaniem i wysyłką zamówień – jedynie szybka i znacząca zmiana w postaci wdrożenia systemu WMS pozwoli na ustabilizowanie sytuacji i powrotu do krótkiego czasu realizacji wysyłek. 

Zamów bezpłatną konsultację

Dlaczego warto wdrożyć system WMS?

System wms rozwiązuje większość najczęstszych problemów dotyczących charakterystycznych elementów funkcjonowania magazynu.

Trudności z odnalezieniem właściwego towaru na stale powiększającym się magazynie.

Coraz częściej pojawia się sytuacja, w której wiemy, że coś mamy, ale nie wiemy gdzie to jest.

Brak wiedzy o dokładnej lokalizacji w przypadku towarów objętych terminem ważności lub wymogiem informacji o partii lub serii coraz częściej skutkuje zwiększającą się ilością towarów przeterminowanych zalegających na magazynie. Obsługa takiego magazynu okazuje się wielkim wyzwaniem.

Zwiększająca się ilość błędnych kompletacji i wydań dla klientów, pomyłki w wydanym asortymencie, braki w ilościach w stosunku do dokumentu wydania.

Skutkiem czego rośnie ilość obsługiwanych reklamacji i konieczność wymiany lub dosyłania do klientów braków w wydaniach, co za tym idzie zwiększeniem kosztów ich obsługi logistycznej.

Wydłużający się czas wdrożenia nowych pracowników

Zanim nowy pracownik zapozna się z układem i rozmieszczeniem towaru na magazynie mija długi czas.
Od pracowników zmuszeni jesteśmy wymagać znajomości branżowej, bez której trudno jest właściwie skompletować wydania.

• Inwentaryzacja, im większy magazyn tym większym wyzwaniem staje się przeprowadzenie nie tylko sprawnej inwentaryzacji, ale przede wszystkim rzetelnej.
• Wzrost kosztów funkcjonowania magazynu.
Wszystkie te problemy bezpośrednio przekładają się na coraz to większe koszty obsług magazynu i spowolnienie działania magazynu pomimo zwiększenia ilości personelu w nim zatrudnionego. Paradoksalnie im więcej mamy zleceń i obrotów tym więcej problemów z ich poprawną realizacją.

Niezadowolenie klientów

Strata wizerunkowa firmy posiadającej sprawny dział handlowy i dobre produkty ale niewydajny magazyn zniechęca do współpracy kontrahentów.

Odchodzenie klientów do konkurencji jest kosztem trudnym do oszacowania ale na pewno nie do zbagatelizowania. Jednym z największych wyzwań jest odwrócenie tych negatywnych tendencji i zorganizowanie magazynu tak, aby nie tylko nadążał za rozwojem firmy ale też był wizytówką i stanowił przewagę nad konkurencją. Podstawowymi kryteriami magazynu powinna być szybka, sprawna i bezbłędna realizacja zamówień klientów, zmniejszenie kosztów ich obsługi oraz ograniczenie do minimum czasu wdrożenia nowego pracownika.

Nowoczesne systemy informatyczne wyspecjalizowane w zaawansowanej obsłudze magazynu nazywane WMS (ang. Warehouse Management System) pozwalają nie tylko wyeliminować dotychczasowe problemy ale również wspierać rozwój firmy.

Oprogramowanie WMS dla WAPRO MAG jest przykładem rozwiązania indywidualnie dopasowanego do każdego klienta przez co można odwzorować procesy biznesowe firmy w ramach systemu informatycznego i zoptymalizować je dla uzyskania optymalnego modelu pracy magazynu spełniającego kryteria jakości, czasu obsługi klientów oraz minimalizacji kosztów jego funkcjonowania.

12 korzyści z wdrożenia systemu WMS WAPRO MAG

Dokładna lokalizacja zapasów, w tym ewidencja z uwględnieniem dat ważności i numerów serii

Zautomatyzowanie procesów przyjęć i wydań towarów za pomocą kolektorów

Automatyczne uzupełnianie zapasów (lokalizacje wydawcze i główne)

Wzrost wydajności , większa ilość realizowanych zleceń w tym samym czasie

Widzialność i możliwość śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym

Szybka inwentaryzacja częściowa lub całościowa

Skrócenie czasów trwania operacji magazynowych

Dokładne raportowanie ruchów magazynowych

Szybkie wdrożenie nowego pracownika

Zmniejszenie ilości zwrotów

Poprawa obsługi klienta

Ograniczenie błędnych kompletacji

Zobacz prezentację video systemu WMS WAPRO MAG

Etapy i czas wdrożenia systemu WMS WAPRO MAG

W wielu firmach, które korzystają z systemów informatycznych z wdrożonymi systemami wspomagającymi zarządzanie pojawiają się problemy z obsługą magazynu. Klasyczne rozliczanie magazynu za pomocą ewidencji dokumentów magazynowych już nie wystarcza. W takiej sytuacji często pojawia się pomysł wdrożenia systemu WMS i pytania z tym związane oraz ile czasu potrzeba na wdrożenie zaawansowanej obsługi magazynu, jak się do tego zabrać?

Przede wszystkim należny sobie uzmysłowić iż wdrożenie systemu WMS to proces a nie jednorazowe działanie polegające na instalacji jakiegoś oprogramowania. Poniżej prezentujemy diagram elementów składających się całościowe wdrożenie systemu do momentu rozpoczęcia pracy  z nim.

Należy pamiętać, iż obsługa magazynu wysokiego składowania może być opracowywana i realizowana indywidulanie dla każdego wdrożenia.

Każdorazowo opracowanie kompleksowego rozwiązania dotyczącego obsługi magazynu wysokiego składowania jest poprzedzone wykonaniem analizy przedwdrożeniowej, która jest jednocześnie warunkiem precyzyjnej wyceny dla której potrzebne jest spotkanie podczas którego dokładnie wspólnie omówimy wszystkie procesy handlowe , logistyczne i magazynowe oraz elementy związane z obsługą klientów zachodzące obecnie i docelowo w Państwa firmie. Analiza dotyczy procesów związanych z obszarem realizowanego systemu. Spotkanie takie zazwyczaj zajmuje od 5÷15 godzin (1÷2 dni) w zależności od ilości omawianych procedur .

Celem finalnym jest opracowanie dokumentacji (analiza przedwdrożeniowa) która pozwoli na szczegółowe przygotowanie oprogramowania w pełni odzwierciedlającego Państwa oczekiwania i potrzeby w zakresie obsługi pod kontem handlowo magazynowym wraz z zintegrowaniem z obecnie wykorzystywanymi systemami informatycznymi takimi jak: sklepy internetowe, systemu spedycyjne, obsługa transakcji rozliczeniowych, automatyczne importy danych. Dlatego proponuje aby Państwo przygotowali na spotkanie ogólny scenariusz jak ma wyglądać realizacja poszczególnych procesów. W trakcie spotkania dokonamy jego omówienia i uściślenia oraz postaramy się zaproponować rozwiązania które te procesy będzie realizowały i spełniały Państwa oczekiwania.

Poszczególne etapy wdrożenia systemu

 1. Analiza przedwdrożeniowa jest elementem bezwzględnie koniecznym dla poprawnej obsługi magazynu. Poprawne rozpoznanie zachodzących procesów i ustalenie sposobu ich obsługi gwarantuje sukces z wdrożenia oprogramowania i brak problemów po-wdrożeniowych wynikających z nieobsłużenia jakiegoś wyjątku czy spadku wydajności pracy magazynu.
 2. Odpowiednie wybranie wersji systemu z doborem potrzebnych funkcjonalności oraz ustaleniem budżetu wdrożenia.
 3. Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej potrzebnej dla funkcjonowania systemu:
  • Serwer dla systemu IIS.
  • Pokrycie siecią bezprzewodową całego magazynu i miejsca pracy magazynierów. Należy wziąć pod uwagę konieczność dostosowania technologii do specyfiki hali magazynowej.
  • Zakup kolektorów danych.
 4. Poszczególne lokalizacje magazynowe wymagają oklejenia etykietami z numerem i kodem kreskowym.
 5. Prace programistyczne dotyczące oprogramowania dodatkowych modułów i funkcjonalności zgodnie z analizą przedwdrożeniową.
 6. Szkolenie dla menadżerów i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie magazynu.
 7. Poprawne wdrożenie wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji stanów magazynowych na poszczególnych lokalizacjach. Inwentaryzacja jest już realizowana za pomocą systemu WMS.
 8. Rozpoczęcie pracy w trybie produkcyjnym.

Koszt wdrożenia systemu WMS WAPRO MAG

System WMS WAPRO MAG jest dostępny w 4 wersjach. W zależności od potrzeb pomagamy Klientom wybrać optymalny wariant.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości poszczególnych wersji znajdziecie Państwo w zakładce funkcje wms.
Koszt wdrożenia również jest uzależniony od wybranej wersji. Poniżej prezentujemy uproszczony cennik wdrożenia systemu WMS.

Koszt wdrożenia min. 20 h wdrożeniowych

Koszt wdrożenia min. 20 h wdrożeniowych

Koszt wdrożenia min. 20 h wdrożeniowych

Koszt wdrożenia min. 20 h wdrożeniowych

Sprawdź szczegółowy cennik oraz warunki licencjonowania

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS