Moduł Importer faktur dla wapro mag

Aplikacja automatyzuje proces wprowadzania dokumentów zakupowych wczytując poszczególne pozycje i dane nagłówkowe dokumentu z pliku.  

Konfiguracja parametrów importu dokumentu jest definiowana indywidualnie dla każdego dostawcy (samodzielne definiowanie szablonu). W trakcie importu pozycji system porównuje asortyment zdefiniowany w programie WAPRO MAG z specyfikacją dokumentu i w sytuacji braku zdefiniowanej kartoteki towarowej automatycznie dodaje nowy artykuł. Proces dodawania nowego artykułu umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad definiowaniem poszczególnych parametrów kartoteki towarowej.

800x800

 Funkcjonalność:

Z
Integracja z programem WAPRO MAG,
Z

Indywidualne dostosowanie do niestandardowego typu pliku dostawcy poprzez biblioteki szablonów,

Z

Edytor szablonów dla plików xml,

Z

Dodawanie nowych towarów lub parowanie z już istniejącymi,

Z

Wiązanie faktury z zamówieniem lub wieloma zamówieniami - automatyczne rozliczanie zamówienia,

Z

Obsługa cen indywidualnych lub rabatów,

Z

Modyfikacja cen sprzedaży kwotowo i procentowo,

Z

Automatyczna modyfikacja cen zakupowych,

Z

Wskaźnik zmiany ceny zakupu (wzrost od ostatniej dostawy, bez zmian),

Z

Obsługa przeliczników i jednostek,

Z

Kontrola ceny zakupu w stosunku do ostatniej dostawy ,

Z

Kontrola ceny zakupu w stosunku ceny z zamówienia,

Z

Kontrola ilości dostawy z ilościami zamówionymi,

Z

Obsługa faktur krajowych i dostaw wewnątrz wspólnotowych UE

Korzyści

Z

Szybie importowanie dokumentów,

Z

Wygoda użytkownika,

Z

Ograniczenie błędów,

Z

Zautomatyzowany proces dodawania nowych kartotek towarowych.

Technologia

Z

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych.

Z

Oparta na technologii .NET Framework 4.0.

Wymagania

Z

.NET Framework 4.7.2.

Z

WAPRO MAG Biznes, Prestiż, Prestiż Plus w aktualnej wersji.

Z

Windows 8/ Windows 10/ Windows 11.

Dowiedz się więcej

Przykładowe okna aplikacji 

Historia wersji 

Wersja 3.8.6.0

 • Dostosowano do zmian w wersji programu WAPRO MAG 8.6x
 • Dostosowanie pod nowy interfejs programu WAPRO MAG
 • Dodanie pól przy dodawaniu artykułu: preferowany dostawca, producent
Pełna historia zmian

Wersja 2.8.1.1

 • drobne poprawki
 • poprawka związana z wydajnością ładowania listy kontrahentów
 • program uwzględnia pola dodatkowe wymagane i ich wartości domyślne
 • dodanie zbiorowej zmiany opisu pozycji

Wersja 2.8.1.2

 • poprawka do filtrowania kontrahentów
 • poprawka do obsługi okna faktury

Wersja 2.8.1.3

 • możliwość wybrania wielu węzłów z xml
 • poprawka błędu z wskazywaniem zagnieżdżonych węzłów

Wersja 2.8.1.4

 • naprawa opisów w pozycjach

Wersja 2.8.2.0

 • rekompilacja pod nową wersję bazy

Wersja 2.8.2.1

 • dodanie nazwy cd. w parowaniu artykułu

Wersja 2.8.2.2

 • poprawa błędu z kodem kreskowym

Wersja 2.8.2.3

 • poprawa terminu realizacji zamówienia
 • dodatkowa opcja: wyliczanie wartości nagłówka na podstawie pozycji.

Wersja 2.8.2.4

 • dodanie procedury uzupełniającej VAT

Wersja 2.8.2.5

 • poprawa błędu z mahapps.dll

Wersja 2.8.2.6

 • poprawa błędu, który uniemożliwiał dodanie artykułu przy ustawieniu ręcznego nadawania indeksów handlowych i katalogowych dla artykułu.
 • poprawa błędu z odświeżaniem wartości nagłówka po każdej operacji, w przypadku wyliczania nagłówka z pozycji.
 • poprawa błędu wyliczania na widoku wartości nagłówka oraz wartości pojedynczych pozycji (zaokrąglenia).
 • dodanie wyszukiwania artykułu po nazwie oryginalnej.

Wersja 2.8.2.7

 • kompilacja pod nowa wersje WAPRO Mag.

Wersja 2.8.2.8

 • dodanie opcji do szablonu: aktualizuj ceny zakupu na artykułach.

Wersja 2.8.2.9

 • dodawany artykuł ma cenę domyślną z kategorii, jeżeli kategoria nie ma określonej ceny domyślnej: to pierwszą lepszą cenę dla danej firmy

Wersja 3.8.2.0

 • dodanie opcji aktualizacji ceny sprzedaży

Wersja 3.8.2.1

 • poprawka: usługi wpadają na dokument ZU;
 • poprawka: wyjątek dla pustych stringów w przypadku parowania/dodawania nowych artykułów (dawniej hurtowo przypisywało artykuły do jednego, gdy miały np. pusty kod kreskowy);
 • poprawka: przemodelowanie modyfikacji cen zakupu/sprzedaży, zniknęła opcja w aplikacji. Parametr teraz jest pobierany z programu WAPRO MAG i w zależności od flagi na artykule i w ustawieniach firmy edytuje ceny sprzedaży;
 • nowo dodane artykuły wpadają na listę zaznaczonych artykułów w magu pod nazwą faktury+data;
 • nowy parametr w kontekście pozycji: cena sprzedaży brutto. Gdy coś spłynie z XML do tego parametru to domyślna cena sprzedaży jest modyfikowana na wartość z XML;

Wersja 3.8.3.0

 • poprawka z rozrastaniem się list artykułów.
 • przy dodawaniu artykułu przechodzi cena zakupu.
 • przy dodawaniu artykułu można określić cenę netto i brutto sprzedaży dla ceny domyślnej.
 • można ignorować powtarzające się węzły, które nie pozwalają dodać faktury, a są nie istotne.

Wersja 3.8.3.1

 • możliwość importowania faktur typu: Nabycie UE
 • rozbudowa realizacji zamówień; w przypadku nie pełnego powiązania pozycji zamówienia z pozycją faktury tworzy się raport, który można zapisać do pliku .csv zawierający informację w jakim stopniu wykorzystano pozycję z faktury przy realizacji pozycji z zamówienia.

Wersja 3.8.3.2

 • reorganizacja definicji artykułu

Wersja 3.8.3.3

 • opcja „Modyfikuj pozycje pod rozliczenie zamówień”, która sprawia, że pozycje z XML nie są świętością, czyli mogą być grupowane/rozbijane na fakturze w programie.

Wersja 3.8.3.4

 • poprawki drobnych błędów

Wersja 3.8.3.5

 • poprawki drobnych błędów

Wersja 3.8.3.6

 • dostosowanie do zmian z najnowszą wersję maga

Wersja 3.8.3.7

 • można parować po „Indeksie producenta”.
 • sparowanym pozycjom można zmienić cenę sprzedaży.
 • faktury Nabycie UE mogą być złotówkowe.
 • można podpiąć indywidualne szablony poprzez zewnętrzne dll.
 • graficzna prezentacja czy cena różni się od ostatniej ceny zakupu

Wersja 3.8.4.0

 • poprawki obsługi szablonów definicji importów
 • dołączenie biblioteki z szablonem Kamsoft XML

Wersja 3.8.4.1

 • poprawki biblioteki z szablonem Kamsoft XML

Wersja 3.8.4.2

 • poprawka do ilości innych niż całkowite

Wersja 3.8.4.3

 • poprawka błędu uniemożliwiającego dodawanie nowych artykułów.

Wersja 3.8.5.0

 • przy dodawaniu nowego artykułu możliwość zaznaczenia że artykuł podlega PP.

Wersja 3.8.5.1

 • podniesienie maksymalnych czasów oczekiwania dla tworzenia dokumentów handlowych.

Wersja 3.8.5.2

 • podniesienie maksymalnych czasów oczekiwania, ale nie na transakcji tylko na procedurze do zatwierdzania dokumentu z 30s do 6m

Wersja 3.8.5.3

  • przy dodawaniu nowego artykułu przypisanie kolumny id_art_prod

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS