WMS WAPRO MAG

Opis systemu WMS WAPRO MAG

System WMS WAPRO ERP jest dedykowanym modułem dodatkowym dla programu WAPRO MAG , pomaga w zarządzaniu stanami magazynowymi, lokalizacjami, weryfikacji ilościowej dokumentów przychodu i rozchodu. Działanie systemu opiera się o bezprzewodowe kolektory danych, które identyfikują wprowadzane informacje za pomocą kodów kreskowych asortymentu. Obsługa ewidencji lokalizacji może być również prowadzona bez wykorzystania kolektorów bezpośrednio w programie WAPRO MAG. System zawiera szereg operacji dodatkowych i raportów dla programu WAPRO MAG wspomagających obsługę systemu.

Prezentacja WMS WAPRO MAG

Elementy systemu WMS WAPRO MAG

N

Lokalizacje w systemie w wariancie jeden do wielu. Każdy towar może być odłożony na dowolną ilość lokalizacji z zapamiętaną informacją o ilości i numerach serii w danej lokalizacji. Obsługa lokalizacji może być realizowana ręcznie w programie WAPRO MAG oraz z wykorzystaniem bezprzewodowych kolektorów danych.

N

Generator etykiet towarowych i lokalizacji – moduł umożliwiający łatwy wydruk etykiet towarowych z pozycji dokumentu dostawy lub kartoteki towarowej. Etykieta może być drukowana dla pojedynczej sztuki z kodem EAN oraz dla opakowania zbiorczego lub numeru serii.

N

Funkcje migrujące – zestaw operacji pozwalający na dowolna zmianę przypisanej lokalizacji pojedynczemu towarowi lub całej grupie towarów. Operacja może zostać zrealizowana z poziomu programu WAPRO MAG oraz bezpośrednio z kolektora danych.

N

Centralna konsola magazynowa. Aplikacja dedykowana na ekrany o dużej przekątnej wyświetlająca aktualne zlecenia magazynowe (wydanie, przyjęcie, przesunięcie międzymagazynowe, zlecenie migracji).

N

Operacje dodające komunikaty weryfikacji dokumentów magazynowych. Każdy dodany dokument magazynowy zostaje oznaczony odpowiednim statusem weryfikacji wraz z kolorem etykiety dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu weryfikacji poszczególnych pozycji oraz pełny log operacji zapisywany jest w tabeli dodatkowej dokumentu.

N

Aplikacja kliencka na urządzeniu mobilnym. Oprogramowanie kolektora pracujące w trybie bez stanowym (wszelkie dane są zapisywane online w bazie danych). Pracownik w przypadku rozładowania może w trakcie pracy bez problemu wziąć dowolny kolektor i kontynuować pracę nie tracąc żadnych wprowadzonych danych. Aplikacja jest automatycznie uruchamiana z kolektorem przejmując wszystkie potrzebne funkcje urządzenia.

N

Aplikacja serwera usług sieciowych WMS. Połączenie z bazą realizowane jest za pomocą serwera IIS co gwarantuje wydajność i bezpieczeństwo pracy. Jedno zlecenie może być realizowane jednocześnie przez wielu pracowników oraz jeden magazynier może jednocześnie realizować wiele zleceń.

N

Moduł inwentaryzacji lokalizacji i stanów magazynowych. Zintegrowany z modułem remanent w programie WAPRO MAG moduł obsługujący inwentaryzacje dla wybranej lokalizacji, wybranego towaru lub wielu towarów realizowany przez bezprzewodowe kolektory danych. Moduł posiada funkcjonalność inwentaryzacji poprawności przypisania lokalizacji.

N

Dodatkowe raporty i zestawienia dedykowane dla systemu WMS (stan w lokalizacji, stan magazynu w podziale na lokalizacje itp.) Raporty dodatkowe mogą być tworzone w technologii Crystal Reports i samodzielnie dołączane do systemu.

N

Uprawnienia. Predefiniowane grupy uprawnień w module uprawienia WAPRO MAG dla systemu WMS. Definiujące kto może logować się kolektorze, pełnić funkcję kierownika magazynu itp.

N

Menadżer systemu WMS – aplikacja, w której można zdefiniować parametry konfiguracyjne systemu takie jak: magazyny obsługiwane przez WMS, wybór współpracujących kurierów, generowanie etykiet dla magazynierów itd., zdefiniować słownik lokalizacji,

N

Menadżer usług kurierskich – konfiguracja połączenia z firmami kurierskimi i parametryzacja przesyłek.

N

Terminal POS – dedykowana aplikacja do obsługi weryfikacji wydań z wykorzystaniem terminala POS z możliwością obsługi za pomocą ekranu dotykowego lub klasycznej (klawiatura i myszka) .

N

Moduł kontroli bazy danych – moduł weryfikacji stanów w lokalizacjach z stanami wyliczonymi w programie WAPRO MAG.

Sprawdź możliwości i funkcje systemu WMS WAPRO MAG

Wymagania techniczne systemu WMS WAPRO MAG

Kolektory danych:

System Windows CE

Urządzenia kompatybilne i przetestowane:

 • ARGOX PT-90
 • ARGOX PA-100
 • HONEYWELL DOLPHIN 6510
 • MOTOROLA MC3200
 • ZEBRA MC3200
 • DATALOGIC FALCON X3 PLUS
 • DATALOGIC SKORPIO X4
 • CIPHERLAB 9700

 System Android

Urządzenia z wersją Android od wersji 7.1 z możliwością przechwytywania odczytów czytnika kodów za pomocą komend Broadcast lub tzw. metodą klawiaturową. 

Urządzenia kompatybilne i przetestowane:

 

 • DATALOGIC SCORPIO X5
 • ZEBRA MC93
 • HONEYWELL EDA61K
 • CIPHERLAB RK95
 • NEWLAND NLS MT65
 • UROVO DT40/DT50
 • UROVO RT40

Stacja robocza:

 • System operacyjny Windows 8/ Windows 10/ Windows 11.
 • WAPRO MAG Prestiż Plus w aktualnej wersji.
 • NET Framework z 4.7.2.

Terminal POS:

 • System operacyjny Windows 10/Windows 11 z zainstalowanymi wszystkimi aktualizacjami oraz najnowszym pakietem .NET Framework.
 • Możliwość podłączenia do urządzenia skanera kodów kreskowych (standardowa metoda wydania).
 • Możliwość podłączenia i skonfigurowania drukarki (papierowa metoda wydania).
 • Opcjonalnie dotykowy wyświetlacz na urządzeniu.

Serwer:

 • Serwer MS SQL min. 2017 (zalecany SQL 2022 Standard).
 • Zalecany system operacyjny to Windows Serwer 2022, minimalny systemy operacyjne Windows 10/ Windows 11.
 • Zainstalowany serwer IIS w wersji co najmniej 8.5. Jeżeli na systemie WMS ma pracować więcej niż 5 kolektorów zalecamy, aby serwer IIS był zainstalowany na osobnej maszynie (nie na serwerze SQL). Powyżej 10 kolektorów sugerowany system operacyjny Windows Serwer. Pamięć RAM minimum 8GB z  procesorem o możliwie wysokim taktowaniu.

Sieć bezprzewodowa:

 • Pokrycie sygnałem całej powierzchni magazynu i miejsc pracy magazynierów.
 • Wi-Fi na paśmie 2,4 GHz w standardzie 802.11b/g/n dla kolektorów z systemem Windows CE
 • Wi-Fi na paśmie 2,4/5 GHz w standardzie 802.11b/g/n/ac dla kolektorów z systemem Android

 

Konsola Magazynowa:

 Monitor/Telewizor o dużej przekątnej ekranu (rekomendowana wielkość ekranu zależna od położenia na magazynie i czytelności wyświetlanych komunikatów) z opcjonalnie komputerem typu mini PC na którym instalowana jest konsola magazynowa.

Sprawdź szczegółowy cennik oraz warunki licencjonowania

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS