Inwentaryzacja w systemie WMS dla wapro mag

Remanent w systemie WMS dla wapro mag

Koniec roku to okres remanentów w związku z tym zapraszamy do zapoznania się z opisem jego przeprowadzenia w systemie WMS. Pokażemy jak zmienia inwentaryzację oraz przedstawimy instrukcję krok po kroku.

5 najważniejszych informacji

%

Czas na wykonanie spisu z natury - przyśpieszenie o 65%

%

Czas wprowadzania pozycji z arkuszy spisowych do dokumentu remanentu w Wapro Mag – redukcja czasu o 98%

%

Brak konieczności znajomości magazynowanego asortymentu – 100%

R

Remanent lokalizacji

R

Remanent dat ważności asortymentu

Instrukcja przeprowadzenia remanentu w WAPRO Mag i WMS Manager

 1. Ustawienia remanentu w konfiguracji firmy:
 2. Należy wykonać kontrolę i naprawę stanów w Magu. Jeżeli stany w Magu nie będą spójne, dokument REM nie zostanie zatwierdzony.
 3. Przed rozpoczęciem remanentu należy wykonać backup bazy danych.
 4. Żaden dokument nie może być w trakcie weryfikacji i nie powinno być żadnego dokumentu odłożonego w czasie.
  • Blokowanie asortymentu na Remanencie: Tak.
  • Modyfikowanie cen przy remanencie: W zależności od preferencji klienta.
  • Obsługa numerów i dat ważności: Nie.
  • Remanent w jednostkach: Magazynowania.
  • Rozbijaj na dostawy: Nie.

5. Tworzymy jeden lub wiele dokumentów RT w Magu. Wprowadzamy asortyment na dokument. Należy zaznaczyć opcję „Zeruj stany po” oraz w konfiguracji filtra ilości dostępnej trzeba zaznaczyć „Nie uwzględniaj rezerwacji”

6. Zamykamy dokuemnt RT w Wapro Mag.

7. W Managerze WMS wchodzimy w „Remanent WMS”. Managera WMS można załączyć z pozycji dokumentów magazynowych i dokumentów handlowych. Po rozpoczęciu remanentu Manager WMS nie będzie dostępny z poziomu dokumentów magazynowych. Można jednak ustawić dla magazynu remanent cząstkowy, co będzie skutkowało dostępem do WMS Managera z poziomu dokumentów magazynowych. Dodatkową możliwością uruchomiania WMS Manager jest zakładka Rozrachunki

W zakładce „Artykuły” widzimy wszystkie artykuły wprowadzone na dokument RT, wraz z ich stanami magazynowymi.
W zakładce „Lokalizacje” widzimy wszystkie lokalizacje znajdujące się na magazynie, na którym przeprowadzany jest remanent. Wchodząc na daną lokalizację widzimy jakie artykuły zostały wprowadzone w trakcie remanentu.
8. W przypadku asortymentu, który nie posiada kodów kreskowych lub numerów serii remanent przeprowadzamy ręcznie w Magu.

Zastosowanie kolektora podczas inwentaryzacji

 1. Aby rozpocząć remanent na kolektorze, logujemy się do systemu i wchodzimy w „Remanent”.
 2. Wybieramy „Remanent magazynu”.
 3. Skanujemy lokalizację, na której będziemy przeprowadzać remanent.
 4. Pojawia się okno, na którym możemy rozpocząć skanowanie asortymentu znajdującego się na lokalizacji.
  1. „n” – grupowe wprowadzenie pozycji.
  2. „L” – przejście do kolejnej lokalizacji.
  3. „Cofnij” – Powrót do menu głównego.
 5. Zeskanowane pozycje wpadają na listę przypisaną do lokalizacji. Jeżeli inna osoba chciałaby dołączyć do inwentaryzacji, po zeskanowaniu lokalizacji, zobaczy listę z już wprowadzonym asortymentem.
 6. Od strony Managera WMS widać, jaka lokalizacja została już zeskanowana oraz pozycje jakie się na niej znajdują.

Zakończenie remanentu

 1. Przed zamknięciem remanentu robimy backup bazy danych.
 2. Po wprowadzeniu artykułów na lokalizacje i upewnieniu się, że wszystko się zgadza, kończymy dokument RT w Magu. Jeżeli wszystkie dokumenty RT są zakończone i posiadają status „Zamknięty” łączymy i zatwierdzamy remanent w Magu.
 3. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie remanentu w Managerze WMS.  Kiedy jest już utworzony dokument REM w Magu, nie wolno anulować operacji remanentu z poziomu Managera WMS. Remanent WMW łączymy z odpowiednim dokumentem REM i zatwierdzamy.

Jak zrobić remanent w wapro mag bez systemu WMS?

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS