Dokument PZ/WZ w WMS

Modyfikacja lub usunięcie

Modyfikacja lub usunięcie dokumentu już zweryfikowanego i z przypisaną lokalizacją nie skutkuje żadnymi błędami w systemie.
 
W przypadku modyfikacji dokumentów magazynowych pozycje zmodyfikowane otrzymują lokalizację „brak” w sytuacji zwiększenia stanu w stosunku do stanu pierwotnego, lub wydany w przypadku zmniejszenia ilości.
 
W każdym takim przypadku należy pozycje przypisane do lokalizacji brak lub wydane przypisać do poprawnej lokalizacji. 

 

 • Wprowadzono możliwość ustawienia automatycznej ponownej weryfikacji dla zamówień i dokumentów magazynowych.(WMS Plus)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego odświeżania tabel dodatkowych.
 • Rozbudowa wydruków dokumentów handlowych o informacje o płatniku.
 • Rozbudowa wydruków dokumentów handlowych o opis pozycji z zamówienia.
 • Rozbudowano możliwość o obsługę dokumentów MM z opcją „Wracaj do pierwotnej dostawy”.
 • Dodano nowe tabele dodatkowe systemu WMS.
 • Wprowadzono możliwość włączenia widoczności zadań ponownej weryfikacji na kolektorze danych.(WMS Plus)
 • Wprowadzono możliwość włączenia widoczności tylko zadań ponownej weryfikacji w WMS POS.(WMS Plus)
 • Wprowadzono możliwość generowania dokumentów magazynowych podczas realizacji inwentaryzacji lokalizacji.(WMS Plus)
 • Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentów magazynowych z artykułami znajdującymi się na wybranej lokalizacji.(WMS Plus)
 • Zmieniono priorytet pobierania danych na paczki kurierskie.
 • Rozbudowano remanent WMS o możliwość przeprowadzenia go z parametrem „Rozbijaj na dostawy”.

Zamów bezpłatną konsultację