Case study – TOMY SHOW POLSKA

Profil działalności klienta

Podstawową działalnością firmy Tomy Show Krzysztof Zimny Spółka Cywilna z siedzibą w Bielsku Białej jest dystrybucja produktów marki Aeron oraz Ajona.

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO?

Nasza firma wytyczyła wysokie i konkretne wymagania stawiane produktowi informatycznemu, który ma wspierać i realizować procesy biznesowe realizowane przez pracowników. Weryfikując oferowane rozwiązania czołowych producentów wybór stanął na oprogramowania WAPRO ERP, oraz firmę realizującą wdrożenie i późniejszy suport techniczny X-COM z Sosnowca.

(…) Oprogramowanie Asseco WAPRO stanowi jeden zwięzły ekosystem programów realizujących określone funkcje, natomiast dzięki możliwości integracji z dodatkowymi modułami takimi jak obsługa magazynu wysokiego składowania czy integracja z systemami współpracujących firm spedycyjnych zasadniczo uprościło nam to codzienną prace oraz pozwoliło na zautomatyzowanie wielu procesów realizowanych w codziennej pracy (…)

Krzysztof Zimny

Oprogramowanie i rozwiązania wdrożone w firmie Tomy Show Polska

WAPRO MAG PRESTIŻ PLUS

dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki, dostaw

WAPRO MOBILE

podstawowa platforma pracy dla przedstawicieli handlowych

WAPRO abstor B2B

internatowa platformya obsługi klientów hurtowych

WMS

obsługa magazynu wysokiego składowania

Zdalny dostęp do aplikacji

 platforma hostingu oprogramowania w chmurze

Opis wdrożenia w firmie TOMY SHOW POLSKA

Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje WAPRO ERP.
Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami, aplikacjami i systemami dodatkowymi:
  • System zarządzania magazynem WMS oparty o wykorzystanie bezprzewodowych kolektorów danych,
  • Integrator DPD – integracja z system obsługi przesyłek kurierskich firmy DPD,
  • Import wyciągów bankowych – automatyczne rozliczanie płatności od klientów,
  • Moduł e-faktur – wysyłka faktur elektronicznych w postaci wiadomości email z certyfikatem.
  • Moduł płatności – windykacja oraz przypomnienia o zbliżających się płatnościach za pomocą wiadomości SMS i Email

Korzyści z wzdrożonych rozwiązań

}
Szybki mechanizm wdrażania nowych pracowników magazynu
b
Wdrożenie identyfikacji i zarządzania asortymentem i magazynem poprzez kody kreskowe
Pełna obsługa klienta przez przedstawicieli handlowych (dostępność produktów, rozrachunki, promocje)
Rezygnacja z kosztów utrzymania własnej infrastruktury serwerowej
Z
Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw
l
Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów
Udostępnienie platformy internetowej B2B dla klientów (produkty, dedykowane cenniki, rozrachunki, zamówienie)
}
Przyspieszenie procesu realizacji zamówień
Przyspieszenie procesu przygotowywania wysyłki zamawianych towarów
+
Eliminacja błędów związania z kompletowaniem i realizacją zamówień
Zwiększenie bezpieczeństwa danych, oraz ich dostępnosci
Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności
Usprawnienie ewidencjonowania wpływających zapłat za faktury

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS