Case study – firma AWENTA

 

Profil działalności klienta

Firma AWENTA jest wiodącym polskim producentem elementów systemów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych i metali:

Z
Wentylatory
Z
Wentylatory
Z
Systemy kanałów i złączek

Gamę dopełniają produkty rewizyjne:

Z
Drzwiczki
Z
Maskownice
Z
Klapy

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO?

Dynamiczny rozwój firmy oraz znaczące zwiększenie portfela produktów oraz zamówień od klientów, zaczęła skutkować zauważalnym zwolnieniem pracy magazynu oraz zwiększeniem występowania poniższych problemów:

Z

Pomyłki ilościowe w wydaniach

Z

Konieczność szybkiego wdrożenia magazynierów w nowe linie produktowe

Oznaczenia, nazewnictwo, kolorystyka, ilości w opakowaniach, itp.

Z

Utrudnienia w komunikacji pomiędzy DH a Magazynem

Z

Brak definitywnego potwierdzenia identyfikacji artykułów

Z

Brak obsługi etykiet kurierskich z poziomu hali magazynowej

Stanowiska pakowania

Współpraca wdrożeniowa z firmą MISTRAL.NET Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu WMS dla WAPRO MAG, było możliwe dzięki współpracy z firmą Mistral.  Jakość oraz jej efekty potwierdzają sami przedstawiciele firmy AWETNA. Dziękujemy za zaufanie.

Współpraca wdrożeniowa z firmą MISTRAL

Wdrożenie systemu WMS dla WAPRO MAG, było możliwe dzięki współpracy z firmą Mistral.  Jakość oraz jej efekty potwierdzają sami przedstawiciele firmy AWETNA. Dziękujemy za zaufanie.

(…) „Koopoeracja naszych partnerów w zakresie analizy przedwdrożeniowej, wdrożenia, szkoleń oraz aktywnej asysty przy uruchomieniu nowego programu oraz trafny wybór oprogramowania do zarządzania magazynem wysokiego składowania przyniosła nam wymierne korzyści oraz odiągnięcie zamierzonych celów wdrożenia”. (…)

Mariusz Laskowski Dyrektor Zarządzający 

Oprogramowanie i rozwiązania wdrożone w firmie Awenta

WMS

obsługa magazynu wysokiego składowania za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych

Opis wdrożenia w firmie Awenta

W analizie przedwrożeniowej zdefiniowano założenia, które system WMS miał zrealizować. Całoś procesu trwała ok. 10 tygodni. 

 • Aktualny stan zasobów towarów i możliwość śledzenia ich w czasie rzeczywistym.
 • Weryfikacja przychodów i rozchodów przez magazynierów.
 • Zautomatyzowanie procesów przyjęć i wydań towarów za pomocą kolektorów danych.
 • Dokładna lokalizacja towarów.
 • Ograniczenie błędnych kompletacji.
 • Usprawnienie organizacji pracy magazynu.
 • Dokładne raportowanie ruchów magazynowych.
 • Optymalizacja wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej.
 • Poprawa obsługi klienta.
 • Wzrost wydajności.
 • Zmniejszenie ilości zwrotów.
 • Optymalizacja czasu wdrożenia nowych pracowników.
 • Raportowanie wydajności pracowników.
 • Ograniczenie zbędnych dokumentów.
 • Szybka inwentaryzacja częściowa lub całościowa.

Całość procesu wdrożeniowego została podzielona na:

 •  instalacja modułu wydruku etykiet lokalizacji
 • oklejenie lokalizacji magazynowych
 • uzupełnienie danych w kartotece artykułów WAPRO Mag (uzupełnienie brakujących kodów w asortymencie, kody kreskowe dla opakowań zbiorczych)

Elementy wdrożenia

Instalacja i konfiguracja systemu WMS dla WAPRO MAG

i

Testy działania aplikacji w bezpiecznym testowym środowisku klienta

Tygodniowa bezpłatna opieka powdrożeniowa

Szkolenie dla personelu z obsługi systemu WMS dla WAPRO MAG

Start produkcyjny powiązany z inwentaryzacją magazynu (ustalaniem stanu artykułu na lokalizacjach)

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS