Zarządzanie lokalizacjami w programie WMS

​Jak fizycznie przygotować magazyn do zarządzania lokalizacjami w programie WMS dla wapro mag

Magazyn to miejsce przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów na określonej przestrzeni. System WMS firmy X-COM widzi magazyn jako miejsce paletowe, regał, półkę lub wydzieloną część magazynu. Każda z tych lokalizacji jest identyfikowana za pomocą unikatowej nazwy, która stanowi identyfikator lokalizacji. Ustawienia nazw lokalizacji muszą być proste i funkcjonalne. Na rysunku znajduje się często spotykane ustawienia nazwy lokalizacji zawierającej zarówno litery jak i cyfry.

Zgodnie z rysunkiem lokalizacja 1B3 będzie oznaczać:

1 – Numer alejki na magazynie
B – Oznaczenie poziomu (piętra)
3 – Miejsce paletowe

Lokalizacje posiadają określone właściwości. Wyróżniamy lokalizacje wydawcze, zapasowe oraz domyślne.

Lokalizacje wydawcze służą do wydawania towarów. Są to lokalizacje na których najczęściej znajdują się pojedyncze sztuki towaru, otwarte opakowania lub „otwarte” palety. Można przyznać magazynierowi prawo do pobierania towaru tylko z lokalizacji wydawczej lub z dowolnej na magazynie.

Lokalizacje zapasowe służą do przechowywania zapasów, którymi możemy zasilać lokalizacje wydawcze. Program WMS dla wapro mag może sam generować zlecania migracji z lokalizacji zapasowej na wydawczą. Zlecenia generowane są na podstawie ustawień minimów ilościowych dla artykułów na lokalizacjach wydawczych. Można również określić, czy magazynier ma prawo pobierać towar z lokalizacji zapasowej, czy takie prawo magazynierowi nie przysługuje.

Poza lokalizacjami wydawczymi oraz zapasowymi zdefiniowane są lokalizacje domyślne. Są to lokalizacje zdefiniowane w kartotece artykułów w polu Lokalizacja. Nie ma możliwości przypisania wielu lokalizacji domyślnych do jednego artykułu. Lokalizacja domyślna używana jest podczas podpowiadania lokalizacji przez system, podczas realizacji zlecenia migracji oraz samej migracji. Lokalizacja domyślna jest przechowywana w systemie, nawet jak stan na niej wyniesie 0.

Indeks lokalizacji

W systemie występuje indeks lokalizacji, który określa miejsce lokalizacji na magazynie. Na jego podstawie ustalane jest kolejkowanie pozycji dokumentu podczas weryfikacji przychodu i realizacji wydania. Numeracja indeksów nie musi być ciągła. Kilka lokalizacji może mieć ten sam indeks. Indeksy można w każdej chwili zmieniać dostosowując je do aktualnej organizacji magazynu. Jednakże w fazie projektowania opisu lokalizacji należy przydzielać indeksy z zapasem, który może będzie wykorzystany w przyszłości. Dlatego indeksy lokalizacji dla dwóch sąsiadujących lokalizacji powinny wynosić 100 i 200, a nie 1 i 2, gdyż nie ma miejsca do ewentualnej zmiany w przyszłości.

Ważne sformułowania: lokalizacja wydawcza, lokalizacja zapasowa, lokalizacja domyślna, indeks lokalizacji, nazwa lokalizacji, oklejenie magazynu.

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS