Zakres wdrożenia i realizowanych usług w ramach zakupu oprogramowania.

Usługi realizowane bez dodatkowych opłat.

1. Instalacja systemu WMS dla WAPRO Mag na serwerze danych oraz na udostępnionym zasobie
sieciowym.
2. Opracowanie i wdrożenie zakontraktowanych modułów dodatkowych i funkcjonalności
podanych w analizie.
3. Instruktaż i instalacja oprogramowania na wybranym kolektorze danych.
4. Asysta telefoniczna przy konfiguracji systemu (pomoc merytoryczna).
5. Rezerwacji personelu technicznego i kanałów komunikacyjnych przez pierwsze 5 dni roboczych
po uruchomieniu systemu na bazie produkcyjnej.
6. Bezpłatna telefoniczna pomoc merytoryczna dla systemu WMS w aktualnej wersji.

Zakres wdrożenia i realizowanych usług rozliczany dodatkowo – koszt wdrożenia.

Usługi rozliczane z zakupionych pakietów usług. Na podstawie dotychczasowych zrealizowanych
wdrożeń zakładamy potrzebę posiadania pakietu min. 20 godzin. Szczegółowe zasady zakupu i
korzystania z pakietu usług określa regulamin na stronie xc.com.pl/regulamin pakietu usług.
Niewykorzystane minuty z zakupionych pakietów pozostają do wykorzystania na dowolne inne usługi
świadczone przez X-COM.

Usługi odpłatne

1. Instalacja oprogramowania na pozostałych kolektorach danych (możliwość realizacji przez
klienta).
2. Dwudniowe szkolenie kadry zarządzającej/menadżerskiej (maksymalnie 5 osób) z zakresu
działania i obsługi systemu przeprowadzane w siedzibie firmy X-COM lub zdalnie.
3. Kontrolna symulacja wybranego procesu magazynowego na kopii bazy danych.
4. Zdalna asysta podczas startu systemu przez pierwsze 5 dni roboczych po uruchomieniu
systemu na bazie produkcyjnej.

Po zamknięciu wdrożenia klient otrzymuje rozliczenie czasu pracy X-COM.