WMS WAPRO MAG

Opis systemu WMS WAPRO MAG

System WMS WAPRO ERP jest dedykowanym modułem dodatkowym dla programu WAPRO MAG , pomaga w zarządzaniu stanami magazynowymi, lokalizacjami, weryfikacji ilościowej dokumentów przychodu i rozchodu. Działanie systemu opiera się o bezprzewodowe kolektory danych, które identyfikują wprowadzane informacje za pomocą kodów kreskowych asortymentu. Obsługa ewidencji lokalizacji może być również prowadzone bez wykorzystania kolektorów bezpośrednio w programie WAPRO MAG. System zawiera szereg operacji dodatkowych i raportów dla programu WAPRO MAG wspomagających obsługę systemu.

Zobacz pełen opis systemu WMS WAPRO MAG

Prezentacja WMS WAPRO MAG

Elementy systemu WMS WAPRO MAG

N

Lokalizacje w systemie w wariancie jeden do wielu. Każdy towar może być odłożony na dowolną lokalizacji z zapamiętaną informacja o ilości, i numerach serii w danej lokalizacji. Obsługa lokalizacji może być realizowana ręcznie w programie WAPRO MAG oraz z wykorzystaniem bezprzewodowych kolektorów danych. 

N

Generator etykiet towarowych i lokalizacji – moduł umożliwiający łatwy wydruk etykiet towarowych z pozycji dokumentu dostawy lub kartoteki towarowej. Etykieta może być drukowana dla pojedynczej sztuki z kodem EAN oraz dla opakowania zbiorczego lub numeru serii.

N

Funkcje migrujące – zestaw operacji pozwalający na dowolna zmianę przypisanej lokalizacji pojedynczemu towarowi lub całej grupie towarów. Operacja może zostać zrealizowana z poziomu programu WAPRO MAG oraz bezpośrednio z kolektora danych.

N

Centralna konsola magazynowa. Aplikacja dedykowana na ekrany o dużej przekątnej wyświetlająca aktualne zlecenia magazynowe (wydanie, przyjęcie, przesunięcie międzymagazynowe, zlecenie migracji).

N

Operacje dodające komunikaty weryfikacji dokumentów magazynowych. Każdy dodany dokument magazynowy zostaje oznaczony odpowiednim statusem weryfikacji wraz z kolorem etykiety dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu weryfikacji poszczególnych pozycji oraz pełny log operacji zapisywany jest w tabeli dodatkowej dokumentu.

N

Aplikacja kliencka na urządzeniu mobilnym. Oprogramowanie kolektora pracujące w trybie bez stanowym (wszelkie dane są zapisywane online w bazie danych). Pracownik w przypadku rozładowania może w trakcie pracy bez problemu wziąć dowolny kolektor i kontynuować pracę nie tracąc żadnych wprowadzonych danych. Aplikacja jest automatycznie uruchamiana z kolektorem przejmując wszystkie potrzebne funkcje urządzenia. 

N

Aplikacja serwera usług sieciowych WMS. Połączenie z baza realizowane jest za pomocą serwera IIS co gwarantuje wydajność i bezpieczeństwo pracy. Jedno zlecenie może być realizowane jednocześnie przez wielu pracowników oraz jeden magazynier może jednocześnie realizować wiele zleceń.

N

Moduł inwentaryzacji lokalizacji i stanów magazynowych. Zintegrowany z modułem remanent w programie WAPRO MAG moduł obsługujący inwentaryzacje dla wybranej lokalizacji , wybranego towaru lub wielu towarów realizowany przez bezprzewodowe kolektory danych. Moduł posiada funkcjonalność inwentaryzacji poprawności przypisania lokalizacji.

N

Dodatkowe raporty i zestawienia dedykowane dla systemu WMS (stan w lokalizacji, stan magazynu w podziale na lokalizacje itp.) Raporty dodatkowe mogą byą tworzone  w technologii Crystal Reports i samodzielnie dołączane do systemu.

N

Uprawnienia. Predefiniowane grupy uprawnień w module uprawienia WAPRO MAG dla systemu WMS. Definiujące kto może logować się kolektorze, pełnić funkcję kierownika magazynu itp.

N

Menadżer systemu WMS – aplikacja w której można zdefiniować parametry konfiguracyjne systemu takie jak: magazyny obsługiwane przez WMS, wybór współpracujących kurierów, generowanie etykiet dla magazynierów itd, zdefiniować słownik lokalizacji, 

N

Menadżer usług kurierskich – konfiguracja połączenia z firmami kurierski i parametryzacja przesyłek.

N

Terminal POS – dedykowana aplikacja do obsługi weryfikacji wydań z wykorzystaniem terminala POS z możliwością obsługi za pomocą ekranu dotykowego lub klasycznej (klawiatura i myszka) .

N

Moduł kontroli bazy danych – moduł weryfikacji stanów w lokalizacjach z stanami wyliczonymi w programie WAPRO MAG.

Sprawdź możliwości i funkcje systemu WMS WAPRO MAG

Wymagania technicze systemu WMS WAPRO MAG

Kolektory danych (obsługiwane modele z systemem OS Windows):

 1. ARGOX PT-90
 2. ARGOX PA-100
 3. HONEYWELL DOLPHIN 6510
 4. MOTOROLA MC3200
 5. ZEBRA MC3200
 6. DATALOGIC FALCON X3 PLUS
 7. DATALOGIC SKORPIO X4

Stacja robocza:

 • System operacyjny Windows 8/ Windows 10
 • WAPRO MAG Prestiż Plus w aktualnej wersji.
 • NET Framework z 4.7.2

Terminal POS:

 • System operacyjny Windows 10 z zainstalowanymi wszystkimi aktualizacjami oraz najnowszym pakietem .NET Framework.
 • Możliwość podłączenia do urządzenia skanera kodów kreskowych (standardowa metoda wydania).
 • Możliwość podłączenia i skonfigurowania drukarki (papierowa metoda wydania).
 • Opcjonalnie dotykowy wyświetlacz na urządzeniu.

Serwer:

 • Serwer MS SQL min. 2012 R2 (zalecany SQL 2016 Standard)
 • Zalecany system operacyjny to Windows Serwer 2016, minimalny systemy operacyjne Windows 10
 • Serwer IIS

Sieć bezprzewodowa:

 • Pokrycie sygnałem całej powierzchni magazynu i miejsc pracy magazynierów
 • Wi-Fi na paśmie 2,4 GHz w standardzie 802.11b/g/n

Sprawdź szczegółowy cennik oraz warunki licencjonowania

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS