WMS W CHMURZE

Usługa dla wszystkich branż

Wiele lokalizacji przypisanych to jednej kartoteki towarowej – kontrola ilości w lokalizacji, obsługa numerów serii

Całość danych i oprogramowania zainstalowana w infrastrukturze serwerowej X-COM – użytkownik potrzebuje jedynie kolektorów i dostępu do sieci Internet. 

Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży (xml)

a

Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru i opakowań zbiorczych

+

Lokalizacja przychodowa sugerowana przez system na podstawie rotacji towaru. 

Obsługa za pomocą kolektorów danych

Wydruk etykiet towarowych

*

Migracja lokalizacji

k

Weryfikacja pozycji dostaw – jeden dokument wielu magazynierów

Obsługa zestawów promocyjnych

R

Weryfikacja pozycji rozchodu – jeden dokument wielu magazynierów

Centralna konsola magazynowa

Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania

Inwentaryzacja lokalizacji

k

Inwentaryzacja towaru

Wydruk identyfikatorów dla pracowników

Dodatkowe raporty i zestawienia

Przeczytaj case study z przeprowadzonych wdrożeń systemu WMS 

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS