WMS W BRANŻY TEKSTYLNEJ 

Produkcja i dystrybucja materiałów tekstylnych

Lokalizacja przypisana do egzemplarza z numerem serii

Import elektronicznych dokumentów dostaw packing list

Lokalizacja w wariancie jeden do wielu

a

Identyfikacja poprzez kod kreskowy (numer serii ) pozycji dostawy

+

Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży dla systemów Kamsoft, DOZ, ECOD, KC Firma

Obsługa za pomocą kolektorów danych

Wydruk etykiet towarowych

*

Migracja lokalizacji

k

Weryfikacja pozycji dostaw – jeden dokument wielu magazynierów

N

Weryfikacja pozycji dostaw – jeden dokument wielu magazynierów, jeden magazynier wiele dokumentów realizowanych jednocześnie

R

Weryfikacja pozycji rozchodu – jeden dokument wielu magazynierów, jeden magazynier wiele dokumentów realizowanych jednocześnie

U

Podwójna weryfikacja kompletacji zamówień

Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania

Inwentaryzacja lokalizacji

k

Inwentaryzacja towaru

+

Migracja lokalizacji, w tym automatyczne zlecenia migracji dla stanów poniżej ustalonego poziomu

Wydruk etykiet towarowych

Integracja z spedytorem  DPD, UPS

Dodatkowe raporty i zestawienia

Wydruk identyfikatorów dla pracowników

Centralna konsola magazynowa

Z

Obsługa etapowego wdrożenia identyfikacji towarów

Podział pozycji tzw. przycięcie

Przeczytaj case study z przeprowadzonych wdrożeń systemu WMS 

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS