WMS W BRANŻY AKWARYSTYCZNEJ

Produkcja i dystrybucja artykułów akwarystycznych

Lokalizacja w wariancie jeden do wielu

Import elektronicznych dokumentów dostaw-packing list

Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży (xml)

a

Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru i opakowań zbiorczych

+

Automatyczna migracja z lokalizacji zapasowej na wydawczą

Obsługa za pomocą kolektorów danych

Wydruk etykiet towarowych

*

Migracja lokalizacji

k

Weryfikacja pozycji dostaw – jeden dokument wielu magazynierów

Obsługa zestawów promocyjnych

R

Weryfikacja pozycji rozchodu – jeden dokument wielu magazynierów

Centralna konsola magazynowa

Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania

Inwentaryzacja lokalizacji

k

Inwentaryzacja towaru

Wydruk identyfikatorów dla pracowników

Dodatkowe raporty i zestawienia

Integracja z spedytorem Fedex

Przeczytaj case study z przeprowadzonych wdrożeń systemu WMS 

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS