W czerwcu pojawi się aktualizacja oprogramowania WAPRO MAG, która będzie zawierać dużo zmian technicznych. Zmiany te mogą znacząco wpływać na współpracę programu z systemami i modułami autorstwa X-COM oraz integracjami z innymi programami.Przed instalacją aktualizacji zalecamy weryfikację zgodności modułów autorstwa X-COM w dziale aktualności na naszych stronach internetowych:
  • www.wms.wapromag.pl – dla systemu WMS dla WAPRO ERP
  • www.produckja.wapromag.pl – dla systemu PRODUKCJA dla WAPRO ERP
  • www.xc.com.pl – dla modułów: Kurierzy, E-Faktura, Importer przelewów, Importer faktur, Płatności – Automatyczna windykacja, Eksport Faktur do formatu KAMSOFT