System WMS dla branży spożywczej (FMCG)

WMS ma wprowadzi nowoczesność i technologiczny postęp. Jego zadanie to eliminacja błędów ludzkich oraz usprawnienia procesów wewnętrznych. Jednakże każda branża ma swoje specyficzne potrzeby i system WMS musi na nie odpowiedzieć. Skupimy się branży potocznie zwanej FMCG (fast moving consumer goods). Należą do nich artykuły, które są używane na co dzień i możemy je kupić w większości sklepów i to we względnie niskiej cenie. Wymienić tutaj możemy napoje, słodycze, kosmetyki, środki czystości, wyroby tytoniowe, alkohol, a nawet leki bez recepty. Oczywiście, to nie wszystkie artykuły, które możemy wliczyć do FMCG. Potrzeby takiej branży w zakresie magazynowania towarów to śledzenie partii, kontrola dat przydatności do spożycia, temperatura przechowywania. Kontrola systemu nad tymi parametrami chroni przedsiębiorstwo przed startami finansowymi związanymi z utylizacją towarów nieprzydatnych do spożycia.

Śledzenie partii – tracebility

Do elementów kluczowych w branży spożywczej należy dokładna znajomość ścieżki jaką towar przeszedł w magazynie, czyli tzw. tracebility. Polskim odpowiednikiem będzie sformułowanie śledzenie partii – czyli zagregowane informacji dotyczących historii „magazynowej” towaru. Informacje takie są wymagane w przypadku potrzeby wycofania określonej partii z rynku. Żeby wykonać taką czynność musimy wiedzieć, gdzie zostały rozchodowane określone partie.

Okres przydatności do spożycia

Gardłowym parametrem w magazynie, gdzie jest przechowywana żywność jest data przydatności do spożycia. System WMS w zależności od parametrów związanych z zamówieniami od kontrahentów pilnuje, aby kompletacji podlegał towar, który spełnia dodatkowe kryteria. Pracownik magazynu w trakcie realizacji wydania jest informowany o dodatkowym wymogu dla kompletacji zamówienia. W praktyce WMS za pośrednictwem kolektora danych wskazuje lokalizacje dla wydawanych towarów, na których data ważności jest zgodna z dodatkowym kryterium (jest większa lub równa minimalnemu okresowi ważności zdefiniowanemu dla zamówienia lub kontrahenta)

Obsługa kodów wagowych w systemie WMS

Kody kreskowe zawierające wagę produktu to kody wagowe. Oznacza to, że część kodu kreskowego odpowiada za identyfikację towaru z kartoteki towarowej a druga część za wagę, jaka została zapisana w kodzie z wagi etykietującej. W praktyce oznacza to, umożliwienie magazynierowi realizację przyjęcie i wydania z wprowadzaniem ilości zapisanej w kodzie wagowym. Obsługa kodów wagowych wymaga podzielnych jednostek.

Tolerancja przy artykułach spożywczych

System WMS ma być narzędziem wspierającym i czasami trzeba uwzględnić tolerancję podawanej ilości. W systemie WMS dla kartoteki towarowej można określić indywidualną wielkość tolerancji wyrażoną w %. Zakres tolerancji pozwala na wydanie za pomocą kolektora danych większej lub mniejszej ilości niż jest określona w zamówieniu. W praktyce przy krojeniu towaru, którego nie da się precyzyjnie przeciąć system WMS pozwoli na wydanie większej/mniejszej ilości w granicach ustalonej tolerancji dla danego artykułu. Tolerancje stosuje się np. przy mięsie, którego nie da się ukroić dokładnie tyle ile się potrzebuje.

    Zamów bezpłatną konsultację