Opóźnienia i błędne wysyłki z magazynu

Opóźnienia i błędne wysyłki z magazynu mają wpływ na jakość pracy całej organizacji i potrafią zniweczyć nakład na wzorową organizację innych działów. Wysiłek poniesiony na zdobycie klienta i przekonanie go do swojej oferty może zostać zmarnowany, gdy nie da się na czas dostarczyć zmagazynowanego towaru. Analogiczna sytuacja nastąpi, gdy dostarczymy zły towar.
Powody opóźnień wysyłki towaru lub błędna wysyłka to zbyt wolne lub błędne przygotowanie towaru do wysyłki.

 

Jak przyśpieszyć proces kompletacji zamówienia?

Diagnoza:

Kompletacja, czyli czynność związana z przygotowaniem zamówień, polega na zebraniu wskazanego na zleceniu asortymentu i dostarczeniu go w strefę wydań. Kompletacja zamówienia jest czasochłonną składową procesu przygotowania zamówienia i wymaga bardzo dobrej znajomość topografii magazynu oraz znajdującego się na nim asortymentu. Wprowadzenie dodatkowych elementów usprawniających proces kompletacji przyśpieszy cały proces związany z wysyłką towarów do klienta.

Rozwiązanie:

W celu przyśpieszenia kompletacji należy wdrożyć system informatyczny, który pozwoli na przyspieszenie poszczególnych składowych procesu kompletacji. Aby wyeliminować błędy magazyniera wynikające z nieznajomości topografii magazynu należy delegować to zadanie na odpowiednie narzędzie. Narzędziem takim jest kolektor danych, który łącząc się bezprzewodowo z system informatycznym mającym odwzorowaną topografię magazynu, wskazuje operatorowi położenie poszukiwanego towaru. Potwierdzenie identyfikacji lokalizacji i towaru odbywa się na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego i jest każdorazowo potwierdzane przez operatora. Kolektor dobiera również optymalną ścieżkę kompletacji produktów, a więc wskazuje ścieżkę jaką pracownik musi przebyć w celu optymalnej kompletacji zamówienia. Dodatkową czynnością, która jest awykonalna dla człowieka jest kompletowanie kilku zamówień jednocześnie, czyli multipicking.

Multipicking pozwala ograniczyć ilość tzw. „pustych przebiegów” między regałami magazynowymi. Należy jednak zwrócić uwagę, iż taka strategii kompletacji nie nadaje się do każdego rodzaju asortymentu.
W celu szybkiego przygotowania zamówienia możemy również wykorzystać cross-docking. Metoda ta polega na przepakowywaniu towarów i kompletowaniu zamówień od razu po dostarczeniu do magazynu, bez potrzeby ich składowania. Po odebraniu towarów trafiają one od razu do strefy wysyłki.

Terminologia: kolektor danych, optymalna ścieżka kompletacji, multipicking, corss-docking

Jak wyeliminować błędy przy kompletacji zamówień

 

Diagnoza:

Kompletacja, czyli czynność związana z przygotowaniem zamówień, polega na zebraniu wskazanego na zleceniu asortymentu i dostarczeniu go w strefę wydań. Błędna kompletacja oznacza, iż, komplementator wybrał inny asortyment niż wskazany na zleceniu. Wykazała to ponowna weryfikacja na stanowisku przygotowywania do wysyłki. Należy ponownie wykonać kompletację (link do artykułu poniżej: Jak wyeliminować błędne wysyłki towaru z magazynu) i roznieść towar źle skompletowany.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem jest wyeliminowanie błędów czynnika ludzkiego i wyposażenie pracownika w odpowiednie narzędzie pracy. Narzędziem takim jest kolektor danych, w którym identyfikacja lokalizacji i towaru odbywa się na podstawie kodu kreskowego. Zarówno lokalizacja jak i towar są potwierdzane w systemie. Urządzenie wskazuje użytkownikowi kolejność, określając optymalną ścieżkę kompletacji. Po dostarczeniu skompletowanego zamówienia do strefy wysyłki, następuje ponowna weryfikacja za pomocą kolektora danych. Ponowna weryfikacja powinna być wykonywana przez innego pracownika.

Terminologia: lokalizacja zapasowa, lokalizacja wydawcza, stany minimalne, automatyczne zlecenie migracji

Czasowy brak dostępu towarów szybko rotujących (w obrębie magazynu)

 

Diagnoza:

Towary szybko rotujące to towary o wysokim wskaźniku rotacji. Wskaźnik rotacji służy przedsiębiorstwu do określenia, który towar częściej jest wydawany z magazynu. Kierownik magazynu mając taką informację, może zlecić migrację artykułów wysoko rotujących na lokalizacje o niskim indeksie magazynowym tak, aby towar, który szybko schodzi ze stanów magazynowych nie znajdował się na lokalizacjach w głębi magazynu. W praktyce zapasy towarów szybko rotujących są w lokalizacjach zapasowych, a na potrzeby kompletacji zamówień jest lokalizacja wydawcza. W dobrze funkcjonującym magazynie ścieżka kompletacji towarów szybko rotujących powinna być możliwie jak najkrótsza, dlatego lokalizacja wydawcza jest zlokalizowana blisko strefy wydawczej. Należy monitorować stany minimalne na lokalizacjach wydawczych, a ich osiągnięcie powoduje konieczność uzupełnienia lokalizacji wydawczej z lokalizacji zapasowej. W praktyce często zdarza się, że informacja o potrzebie uzupełnienia lokalizacji wydawczej nie jest odpowiednio zaadresowana. Skutkiem braku towarów szybko rotujących na lokalizacji wydawczej jest brak możliwości kompletacji zamówienia, a więc przestoju magazynu.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem problemu jest niedopuszczanie do braku towaru szybko rotującego na lokalizacji wydawczej. Receptą na uniknięcie tego problemu jest zlecenie zadania monitorowania ilości towaru na lokalizacji wydawczej systemowi informatycznemu. W kartotece artykułu określone są stany minimalne i maksymalne na lokalizacji wydawczej, a w odpowiednim momencie system wygeneruje zlecenie migracji towaru z lokalizacji zastępczej.

Terminologia: wskaźnik rotacji, lokalizacja zapasowa, lokalizacja wydawcza, stany minimalne, automatyczne zlecenie migracji

Jak wyeliminować błędne wysyłki towaru z magazynu?

 

Diagnoza:

Magazyn przygotowuje zlecenia, których zawartość nie jest tożsama ze zleceniem magazynowym. Skutkuje to wysyłką niewłaściwego towaru i powoduje irytację oraz reklamacje odbiorcy.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem jest wdrożenie systemu informatycznego, który wymusi poprawną kompletację zleceń magazynowych oraz umożliwi ich ponowną weryfikację. Poprawna kompletacja zleceń została opisana tutaj (link do treści z wyżej – Jak wyeliminować błędy przy kompletacji zamówień). W celu kontroli poprawności procesu kompletacji należy wprowadzić ponowną weryfikację. Ponowna weryfikacja powinna być realizowana przez innego pracownika niż odpowiedzialnego za kompletację. Czynność tą mogą wykonywać przypisani odgórnie pracownicy. Powtórna weryfikacja odbywa się za pomocą czytnika kolektora danych lub urządzania tupu POS, gdzie operator musi zeskanować produkt oraz podać jego ilość. Poprawnie przeprowadzony proces drugiej weryfikacji pozwala realizować dalszą strategię dotyczącą tego zlecenia. Może to być np. wygenerowanie i wydrukowanie wymaganych dla tego zlecenia dokumentów.

Terminologia: ponowna weryfikacja, poprawna kompletacja zamówień magazynowych

 

 

 

Zamów bezpłatną konsultację