Skrócony schemat działania

 
Schemat przyjęcia na magazyn
przyjecie
 
 
Schemat wydania z magazynu
 
 wydanie2