Etapy i czas wdrożenia

 
W wielu firmach, które korzystają z systemów informatycznych z wdrożonymi systemami wspomagającymi zarządzanie pojawiają się problemy z obsługą magazynu. Klasyczne rozliczanie magazynu za pomocą ewidencji dokumentów magazynowych już nie wystarcza. W takiej sytuacji często pojawia się pomysł wdrożenia systemu WMS i pytania z tym związane oraz ile czasu potrzeba na wdrożenie zaawansowanej obsługi magazynu, jak się do tego zabrać?
 
Przede wszystkim należny sobie uzmysłowić iż wdrożenie systemu WMS to proces a nie jednorazowe działanie polegające na instalacji jakiegoś oprogramowania. Poniżej prezentujemy diagram elementów składających się całościowe wdrożenie systemu do momentu rozpoczęcia pracy  z nim.
 
WMS czas wdrozenia
 
Poszczególne etapy wdrożenia systemu.
 
 1. Analiza przedwdrożeniowa jest elementem bezwzględnie koniecznym dla poprawnej obsługi magazynu. Poprawne rozpoznanie zachodzących procesów i ustalenie sposobu ich obsługi gwarantuje sukces z wdrożenia oprogramowania i brak problemów po-wdrożeniowych wynikających z nieobsłużenia jakiegoś wyjątku czy spadku wydajności pracy magazynu.
 2. Odpowiednie wybranie wersji systemu z doborem potrzebnych funkcjonalności oraz ustaleniem budżetu wdrożenia.
 3. Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej potrzebnej dla funkcjonowania systemu:
  • Serwer dla systemu IIS.
  • Pokrycie siecią bezprzewodową całego magazynu i miejsca pracy magazynierów. Należy wziąć pod uwagę konieczność dostosowania technologii do specyfiki hali magazynowej. 
  • Zakup kolektorów danych.
 4. Poszczególne lokalizacje magazynowe wymagają oklejenia etykietami z numerem i kodem kreskowym.
 5. Prace programistyczne dotyczące oprogramowania dodatkowych modułów i funkcjonalności zgodnie z analizą przedurodzeniową.
 6. Szkolenie dla menadżerów i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie magazynu.
 7. Poprawne wdrożenie wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji stanów magazynowych na poszczególnych lokalizacjach. Inwentaryzacja jest już realizowana za pomocą systemu WMS.
 8. Rozpoczęcie pracy w trybie produkcyjnym.