Przykładowe scenariusze wdrożenia

 
 
 
Branża farmaceutyczna – dystrybucja leków i preparatów kosmetycznych

Branża farmaceutyczna – dystrybucja leków i preparatów kosmetycznych

Kluczowe parametry:
 • Lokalizacja w wariancie jeden do wielu
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru i opakowań zbiorczych
 • Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży dla systemów Kamsoft, DOZ, ECOD, KC Firma
 • Integracja z systemem ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi)
 • Integracja z systemem KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków)
 • Obsługa za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych
 • Obsługa szczegółowej ewidencji towarów w zakresie numerów serii i dat ważności
 • Wydruk etykiet towarowych i lokalizacyjnych
 • Wydruk listów przewozowych i dokumentów handlowych z pozycji kolektorów danych i terminali POS
 • Automatyczna migracja lokalizacji - uzupełnianie zapasów towarowych na lokalizacjach wydawczych
 • Weryfikacja pozycji dostaw - jeden dokument wielu magazynierów, jeden magazynier wiele dokumentów realizowanych jednocześnie
 • Weryfikacja pozycji rozchodu - jeden dokument wielu magazynierów, jeden magazynier wiele dokumentów realizowanych jednocześnie
 • Podwójna weryfikacja kompletacji zamówień
 • Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Migracja lokalizacji
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Integracja z spedytorem Fedex, DPD, Farmalink
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • raportowanie w technologii Power BI (business intelligence)
 • Centralna konsola magazynowa
 • Obsługa zestawów promocyjnych
 • Obsługa pojemników logistycznych w trakcie kompletacji zamówień
 • Rezerwacje zamówień z uwzględnieniem minimalnych okresów ważności towarów
 • Importowanie elektronicznych faktur zakupowych od kontrahentów w rożnych formatach
 • Automatyczne importowanie zamówień elektronicznych
 
 
 
 
 
 
Branża akwarystyczna – dystrybucja i producent artykułów akwarystycznych

Branża akwarystyczna – dystrybucja i producent artykułów akwarystycznych

Kluczowe parametry:
 • Lokalizacja w wariancie jeden do wielu
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru i opakowań zbiorczych
 • Import elektronicznych dokumentów dostaw (packing list )
 • Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży (xml)
 • Obsługa za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Migracja lokalizacji
 • Automatyczna migracja z lokalizacji zapasowej na wydawczą
 • Weryfikacja pozycji dostaw - jeden dokument wielu magazynierów
 • Weryfikacja pozycji rozchodu - jeden dokument wielu magazynierów
 • Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Migracja lokalizacji
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Integracja z spedytorem Fedex
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Centralna konsola magazynowa
 • Obsługa zestawów promocyjnych
 
 
 
 
 
Praca w chmurze – dowolny model branżowy

Praca w chmurze – dowolny model branżowy

Kluczowe parametry:   
 • Całość danych i oprogramowania zainstalowana w infrastrukturze serwerowej X-COM - użytkownik potrzebuje jedynie kolektorów i dostępu do sieci Internet.  
 • Wiele lokalizacji przypisanych to jednej kartoteki towarowej – kontrola ilości w lokalizacji, obsługa numerów serii
 • Lokalizacja przychodowa sugerowana przez system podstawie rotacji towaru. 
 • Elektroniczny import faktur zakupowych dla wielu dostawców (xml; Excel)
 • Centralna konsola magazynowa
 • Obsługa za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Migracja lokalizacji
 • Weryfikacja pozycji dostaw
 • Weryfikacja pozycji rozchodu
 • Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru , obsługa kodów ilościowych.
 
 
 
Branża meblarska – produkcja elementów wykończeniowych

Branża meblarska – produkcja elementów wykończeniowych

Kluczowe parametry:   
 
 • Wiele lokalizacji przypisanych to jednej kartoteki towarowej – kontrola ilości w lokalizacji, obsługa numerów serii
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy (towar i numer serii ), obsługa kodów ilościowych
 • Automatyczne generowanie zleceń migracji z lokalizacji podstawowej do wydawcze po przekroczeniu stanu min. na lokalizacji wydawczej.
 • Informowanie magazynierów o konieczności zadysponowania wózkiem wysokiego składu dla realizacji zlecenia wydania.
 • Weryfikacja pozycji dostaw - jeden dokument wielu magazynierów
 • Weryfikacja rozchodu -jako dodatkowa operacja kontroli i przygotowania spedycji 
 • Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Obsługa za pomocą kolektorów danych
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Centralna konsola magazynowa
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Wydane do produkcji
 • Przyjęcie z produkcji
 • Migracja lokalizacji
 • Przekazywanie uwag przez handlowców dla poszczególnych zamówień
 
 
 
Branża tekstylna – produkcja i dystrybucja materiałów tekstylnych

Branża tekstylna – produkcja i dystrybucja materiałów tekstylnych

Kluczowe parametry:
 • Lokalizacja przypisana do egzemplarza z numerem serii
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy (numer serii ) pozycji dostawy
 • Import elektronicznych dokumentów dostaw (packing list )
 • Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży (xml)
 • Obsługa za pomocą kolektorów danych
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Migracja lokalizacji
 • Weryfikacja pozycji dostaw - jeden dokument wielu magazynierów
 • Weryfikacja pozycji rozchodu - jeden dokument wielu magazynierów
 • Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Migracja lokalizacji
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Integracja z spedytorem DPD, UPS
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Centralna konsola magazynowa
 • Obsługa etapowego wdrożenia identyfikacji towarów
 • Podział pozycji tzw. przycięcie
 
 
 
Branża układów tnących i maszyn leśno-ogrodniczych – dystrybucja

Branża układów tnących i maszyn leśno-ogrodniczych – dystrybucja

Kluczowe parametry:
 • Lokalizacja przypisana do kartoteki towarowej
 • Obsługa lokalizacji podstawowej i rezerwowej
 • Lokalizacja sugerowana przez system WMS
 • Import elektronicznych dokumentu PZ (xml; Excel)
 • Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży (xml)
 • Import wyciągów od operatora płatności internetowych
 • Obsługa za pomocą kolektorów danych
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Migracja lokalizacji
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Integracja z spedytorem GLS
 • Weryfikacja dodatkowa rozchodu poprzez automatyczną wagę zbiorczą
 • Weryfikacja pozycji dostaw
 • Weryfikacja pozycji rozchodu
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru , obsługa kodów ilościowych
 
 
 
 
Branża motoryzacyjna – hurtownia akcesorii i części samochodowych

Branża motoryzacyjna – hurtownia akcesorii i części samochodowych

Kluczowe parametry:
 • Wiele lokalizacji przypisanych to jednej kartoteki towarowej – kontrola ilości w lokalizacji
 • Magazynier sam decyduje gdzie ma ulokować towar
 • Obsługa przesunięcia towaru do prezentacji
 • Elektroniczny import faktur zakupowych (xml; Excel)
 • Centralna konsola magazynowa
 • Obsługa za pomocą kolektorów danych
 • Integracja z systemem PBV (pick by voice)
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Migracja lokalizacji
 • Weryfikacja pozycji dostaw
 • Weryfikacja pozycji rozchodu
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru , obsługa kodów ilościowych
 
 
 

 Polecamy system WMS WAPRO ERP