Aktualizacjia WAPRO MAG w kontekście WMS i Produkcji

O czym należy pamiętać przed wykonaniem aktualizacji programów WAPRO MAG z zainstalowanymi systemami WMS lub Produkcja.

Jak sprawdzić jaką posiadamy zainstalowaną wersję oprogramowania

WAPRO MAG (Pomoc -> O programie)

rys. nr 1

WMS (Dokumenty magazynowe -> Operacje -> WMS Manager -> Informacje)

rys. nr 2

Produkcja (Zlecenia produkcyjne -> Operacje -> WMS Manager -> Informacje)

rys. nr 3

Co należy sprawdzić przed rozpoczęciem aktualizacji:

 • Jaką posiadamy zainstalowaną wersję WAPRO MAG (rys. nr 1)
 • Jaką posiadamy zainstalowaną wersję WMS i/lub PRODUKCJA (rys. nr 2 i/lub 3)
 • Z jaką najnowszą wersją WAPRO MAG pracują w pełnej zgodności moduły WMS i/lub

PRODUKCJA w swojej najnowszej wersji (rys. nr 2 i/lub 3)

 • Czy kolejna wersja programów jest aktualizacją darmową czy odpłatną.

Instalatory to pliki wykonawcze, które służą zarówno do wykonania pierwszej instalacji programów WMS/PRODUKCJA jak i kolejnych ich aktualizacji.

Aby przeprowadzić aktualizację programów WMS lub PRODUKCJA należy

 • Zatrzymać pracę w programach WAPRO MAG, WMS oraz PRODUKCJA.
 • Zastopować działanie witryn serwera IIS obsługujących wymianę danych z urządzeniami mobilnymi i POS
 • Wykonać kopię zapasową bazy danych WAPRO.
 • Wykonać aktualizację programów zgodnie z kolejnością wyświetlaną w tabeli informacyjnej programu (rys. nr 2 i/lub 3) patrząc od góry listy

Aktualizacji podlegają jedynie moduły oznaczone znacznikiem

Znacznik    potwierdza najnowszą wersję modułu. Po zaktualizowaniu każdego z modułów programów WMS/PRODUKCJA automatycznie odświeży się lista z potwierdzeniem jej poprawności wykonania oraz nastąpi wyświetlenie w domyślnej przeglądarce internetowej strony zawierającej opis i szczegóły wprowadzonych zmian i poprawek.

 • Instalatory WMS/PRODUKCJA podczas aktualizacji wspierają operatora zapamiętanymi ścieżkami instalacji modułów.

Ewentualna nie zamierzona zmiana ścieżki będzie skutkowała brakiem dostępu do modułu dla pozostałych użytkowników programu.

 

Moduły Manager, Raporty, Kurier najczęściej są instalowane w udostępnionych zasobach sieciowych co pozwalana na ich udostępnienie dla wszystkich uprawnionych użytkowników i powinny posiadać podaną taką też ścieżkę.  

Przykład: \\serwer\WMS\Manager

 

 W trakcie aktualizacji struktur programów mogą pojawić się komunikaty dotyczące konieczności wykonania przed ich realizacją np. kopii uprawnień tabel dodatkowych, które podczas aktualizacji zostaną nadpisane wartościami domyślnymi

 • Po zakończeniu aktualizacji wznowić pracę witryn IIS

Zakończenie aktualizacji

Dla uniknięcia konieczności aktualizacji wszystkich stanowisk końcowych, które korzystają z modułów Kolektor, POS, Konsola, aktualizacji wymagają jedynie udostępnione zasoby sieciowe WMS_Update / PRO_Update utworzone podczas pierwszej instalacji oprogramowania, które zawierają pliki instalacyjne .exe wymienionych modułów. Wymienione moduły podczas kolejnego logowania do nich samoczynnie pobiorą zaktualizowany instalator i przeprowadzą automatyczną aktualizację.

Uwaga!

 • Aktualizowanie programów WMS/PRODUKCJA bez podniesienia wersji WAPRO MAG

      może skutkować ich niestabilnym działaniem i wykonywane jest na własne ryzyko

      oraz nie podlega wsparciu serwisowemu producenta firmy X-COM

      Dotyczy to również sytuacji odwrotnej, kiedy aktualizujemy tylko WAPRO MAG

      a nie podnosimy wersji programów WMS/PRODUKCJA

 • Wsparciu serwisowemu podlegają najnowsze wersje programów WMS/PRODUKCJA,

       które zawierają wszystkie aktualne poprawki naprawiające znane błędy oraz pełną

       oferowaną funkcjonalność.

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS