Nowa wersja systemu WMS 3.8.5.65

W dniu 29-05-2020 została opublikowana nowa wersja systemu WMS

Wersja 3.8.5.65 lista zmian:

 • Wprowadzono możliwość ustawienia automatycznej ponownej weryfikacji dla zamówień i dokumentów magazynowych.(WMS Plus)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego odświeżania tabel dodatkowych.
 • Rozbudowa wydruków dokumentów handlowych o informacje o płatniku.
 • Rozbudowa wydruków dokumentów handlowych o opis pozycji z zamówienia.
 • Rozbudowano możliwość o obsługę dokumentów MM z opcją „Wracaj do pierwotnej dostawy”.
 • Dodano nowe tabele dodatkowe systemu WMS.
 • Wprowadzono możliwość włączenia widoczności zadań ponownej weryfikacji na kolektorze danych.(WMS Plus)
 • Wprowadzono możliwość włączenia widoczności tylko zadań ponownej weryfikacji w WMS POS.(WMS Plus)
 • Wprowadzono możliwość generowania dokumentów magazynowych podczas realizacji inwentaryzacji lokalizacji.(WMS Plus)
 • Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentów magazynowych z artykułami znajdującymi się na wybranej lokalizacji.(WMS Plus)
 • Zmieniono priorytet pobierania danych na paczki kurierskie. 
 • Rozbudowano remanent WMS o możliwość przeprowadzenia go z parametrem „Rozbijaj na dostawy”.