Nowa wersja systemu WMS 3.8.5.55

W dniu 20-04-2019 została opublikowana nowa wersja systemu WMS

Wersja 3.8.5.55 lista zmian:

  • Wprowadzono funkcjonalność odwracania listy artykułów podczas przyjęcia i wydania na kolektorze danych i POSie
  • Wprowadzono możliwość wymuszenia rozbicia na dostawy pojedynczego artykułu oraz wielu zaznaczonych artykułów w module WMS Artykuł.
  • Rozbudowano funkcjonalność realizacji rozchodu po dostawach o możliwość aktywowania parametru „Rozbijaj po dostawach” dla wszystkich artykułów na magazynie.
  • Wprowadzono możliwość zmiany numeru serii artykułu na kolektorze danych lub POSie podczas realizacji wydania.(WMS Plus)
  • Wprowadzono możliwość obsługi lokalizacji mobilnych podczas wydania na kolektorze danych lub POSie.(WMS Plus)
  • Wprowadzono możliwość drukowania etykiet kurierskich z kolektora danych i urządzenia POS.(WMS Biznes)
  • Wprowadzono funkcjonalność pozwiązywania zamówień między firmami.(WMS Plus)