Nowa wersja systemu WMS 3.8.4.55

W dniu 21-05-2019 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.4.55 lista zmian:

  • Wprowadzono wariant licencjonowania Biznes.
  • Dodano obsługę tzw. urządzeń POS w procesie weryfikacji wydania z obsługą zoptymalizowaną pod ekrany dotykowe (WMS Biznes, Plus, Max). 
  • Wprowadzono szczegółowe uprawnienia dla pracowników dla kolektorów danych w tym przypisanie do firmy, konkretnego magazynu itp.
  • Wprowadzono ustawienia dla kolektorów danych i konsoli magazynowej konfigurowane z modułu WMS Manager.
  • Wprowadzenie możliwości weryfikacji przychodu dla wielu dokumentów przychodowych/zamówień do dostawcy naraz w obrębie jednego kontrahenta na jednym lub wielu magazynach. (WMS Plus, Max)
  • Wprowadzenie możliwości weryfikacji przychodu po pozycjach z wielu dokumentów PW w obrębie jednej firmy. (Tylko WMS Plus)
  • Wprowadzenie możliwości realizacji wydania dla wielu dokumentów rozchodowych/zamówień od odbiorcy w obrębie jednego kontrahenta na jednym lub wielu magazynach.(WMS Plus, Max)
  • Poprawki ergonomii w module WMS Manager, możliwość ustawiania okien kaskadowo, horyzontalnie i wertykalnie.
  • Wprowadzono możliwość rozszerzania standardowej funkcjonalność WMS poprzez specjalne gniazda rozszerzeń tworzone pod wymogi danego klienta. (WMS Plus,Max)
  • Dodano raport ranking magazynierów.