W dniu 16-09-2018 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.3.50 lista zmian:

  • rozbudowanie funkcjonalności obsługi kodów GS1 - 128 (wyszukiwanie towaru po kodzie artykułu i numerze serii) (tylko WMS Plus).
  • podpowiadanie lokalizacji wydawczej dla wygenerowanego zlecenia migracji artykułu w Zarządzaniu Zadaniami WMS, Konsoli magazynowej i na kolektorze danych.
  • możliwość zdefiniowania domyślnej lokalizacji dla artykułu, która jest podpowiadana w module WMS Migracja oraz podczas kończenia migracji na kolektorze danych.
  • możliwość zdefiniowania ponownej weryfikacji dla zamówienia w module WMS Zamówienie oraz w Zarządzaniu zadaniami w Managerze WMS (tylko WMS Plus).
  • przeprowadzanie ponownej weryfikacji dla zamówień i dokumentów magazynowych na kolektorze danych (tylko WMS Plus).
  • szereg usprawnień i poprawek dla wyświetlania okien informacyjnych, menusów i list na kolektorze danych.
  • rozbudowanie raportowania na temat stanów weryfikacji i ponownej weryfikacji dla dokumentów.