W dniu 24-05-2018 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.3.40 lista zmian:

  • dodanie możliwości hurtowego wysyłania/anulowania dokumentów/zamówień do realizacji dla magazynu (tylko WMS Plus)
  • poprawa ergonomii okna migracji w module WMS Migracja
  • dodanie możliwości przekazania dokumentów do weryfikacji od strony dokumentu handlowego.
  • poprawa ergonomii weryfikacji przychodu i realizacji wydania.
  • możliwość zakończenia weryfikacji przez ostatnią osobę pracującą przy dokumencie, a nie tylko tą która rozpoczęła realizację.
  • system WMS WAPRO MAG jest zgodny z wymogami RODO zarówno dla wersji standard oraz plus.