Nowa wersja systemu WMS 3.8.4.76

W dniu 21-08-2019 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.4.76 lista zmian:

 • Wprowadzono możliwość importu/eksportu z/do pliku Excel listy lokalizacji z okna Zarządzania Lokalizacjami.
 • Wprowadzono możliwość eksportu do pliku Excel listy artykułów z okna Remanentu WMS.

Nowa wersja systemu WMS 3.8.4.75

W dniu 19-08-2019 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.4.75 lista zmian:

 • Wprowadzono możliwość tworzenia przychodowych dokumentów magazynowych za pomocą kolektora danych (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Wprowadzono możliwość tworzenia rozchodowych dokumentów magazynowych za pomocą kolektora danych (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Wprowadzono możliwość tworzenia rozchodowych dokumentów magazynowych za pomocą terminalu POS (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Wprowadzono wydruki WMS dla dokumentów rozchodowych oraz handlowych (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Rozbudowano możliwość przypisywania drukarek do kolektora danych oraz terminalu POS
 • Wprowadzono operację dodatkową pozwalającą na wydruk WMS dokumentów magazynowych (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Wprowadzono operację dodatkową pozwalającą na wydruk WMS dokumentów handlowych (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Wprowadzono operację dodatkową pozwalającą na generowanie dokumentu handlowego na podstawie dokumentu magazynowego. (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Wprowadzenie możliwości realizacji wydania po pozycjach z wielu dokumentów RW w obrębie jednej firmy. (WMS Plus, Max)
 

Nowa wersja systemu WMS 3.8.4.65

W dniu 03-07-2019 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.4.65 lista zmian:

 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania tworzenia dokumentu handlowego w kontekście zamówienia (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania tworzenia dokumentu handlowego w kontekście dokumenty magazynowego (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Wprowadzono możliwość automatycznego generowania dokumentu handlowego po zweryfikowaniu dokumenty wydania zewnętrznego lub zamówienia od odbiorcy. (WMS Biznes, Plus, Max)
 • Wprowadzono możliwość zablokowania wydania z lokalizacji lub ostrzegania o wydaniu z danej lokalizacji. (WMS Plus, Max)
 • Dodano okno Raporty WMS w Managerze zawierające raporty dla systemu WMS (WMS Biznes, Plus, Max)
 

Nowa wersja systemu WMS 3.8.4.55

W dniu 21-05-2019 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.4.55 lista zmian:

 • Wprowadzono wariant licencjonowania Biznes.
 • Dodano obsługę tzw. urządzeń POS w procesie weryfikacji wydania z obsługą zoptymalizowaną pod ekrany dotykowe (WMS Biznes, Plus, Max). 
 • Wprowadzono szczegółowe uprawnienia dla pracowników dla kolektorów danych w tym przypisanie do firmy, konkretnego magazynu itp.
 • Wprowadzono ustawienia dla kolektorów danych i konsoli magazynowej konfigurowane z modułu WMS Manager.
 • Wprowadzenie możliwości weryfikacji przychodu dla wielu dokumentów przychodowych/zamówień do dostawcy naraz w obrębie jednego kontrahenta na jednym lub wielu magazynach. (WMS Plus, Max)
 • Wprowadzenie możliwości weryfikacji przychodu po pozycjach z wielu dokumentów PW w obrębie jednej firmy. (Tylko WMS Plus)
 • Wprowadzenie możliwości realizacji wydania dla wielu dokumentów rozchodowych/zamówień od odbiorcy w obrębie jednego kontrahenta na jednym lub wielu magazynach.(WMS Plus, Max)
 • Poprawki ergonomii w module WMS Manager, możliwość ustawiania okien kaskadowo, horyzontalnie i wertykalnie.
 • Wprowadzono możliwość rozszerzania standardowej funkcjonalność WMS poprzez specjalne gniazda rozszerzeń tworzone pod wymogi danego klienta. (WMS Plus,Max)
 • Dodano raport ranking magazynierów.
 
Czytaj więcej...

Nowa wersja systemu WMS 3.8.4.50

W dniu 01-04-2019 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.4.50 lista zmian:

 • Wprowadzono obsługę dat ważności i dat przychodu dla artykułów bez numerów serii. (Tylko WMS Plus)
 • Wprowadzono obsługę jednostek dodatkowych. (Tylko WMS Plus)
 • Wprowadzono możliwość inwentaryzacji dat ważności dla artykułów na lokalizacjach. (Tylko WMS Plus)
 

ROLA KOLEKTORA DANYCH W ZARZĄDZANIU MAGAZYNEM

kolektor

 

Zarządzanie magazynem – jak zarządzać, by cały proces przebiegał sprawnie i bezproblemowo? To dylemat wielu kierowników, dla których gospodarka magazynowa to chleb powszedni. Nowe technologie pozwalają na usprawnienie i optymalizację czasu pracy na magazynie. Jednym z rozwiązań jest użycie kolektora danych, który we współpracy z odpowiednio dopasowanym oprogramowaniem, przynosi szereg korzyści podczas zarządzania magazynem.

 

Czytaj więcej...

Poradnik: 5 rzeczowych argumentów za systemem WMS

Coraz częściej to na szefie firmowej logistyki spoczywa ciężar dobrej decyzji, „jedynie słusznej” odpowiedzi, jakiej trzeba udzielić decydentom – szefom firmy, prezesom czy dyrektorom finansowym – na pytanie: „WMS – wdrażamy czy nie?” .

 

Wdrożyć system WMS, czy może jeszcze poczekać…? Ten temat ciągle jest aktualny, a nasze obserwacje – płynące z doświadczeń ostatnich lat – pokazują, że dla wielu przedsiębiorców stał się on zagadnieniem pierwszoplanowym. To także efekt rozmów z uczestnikami regularnie organizowanych przez magazyn „Warehouse Monitor” spotkań warsztatowych „WarehouseLAB”. Co więcej – to na szefie firmowej logistyki spoczywa ciężar dobrej decyzji, „jedynie słusznej” podpowiedzi, jakiej trzeba udzielić decydentom – szefom firmy, prezesom czy dyrektorom finansowym. Powyższe stwierdzenie wynika np. z prowadzonych badań – na przykład: „Systemy informatyczne w polskich magazynach – raport 2014” – badanie zrealizowane przez Logisys. 
Warto podkreślić, że system WMS nie jest problemem natury informatycznej, WMS jest specyficzną funkcjonalnością, która nie jest sformalizowana, w przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości, w której dość precyzyjnie wyznaczona jest funkcjonalność informatyczna w zakresie finansów.
 mag2

Co nam faktycznie da wdrożenie? 

 

Czytaj więcej...

Nowa wersja systemu WMS 3.8.4.40

W dniu 21-01-2019 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja lista zmian:

 • Wprowadzenie możliwości weryfikacji korekt dokumentów magazynowych za pomocą kolektora danych.
 • Poprawki wydajnościowe. Obsługa cache drugiego poziomu. 
 • Wprowadzenie możliwości wydruku dokumentu przewozowego dla kierowców w ramach obsługi własnej spedycji. (Tylko WMS Plus). Wydruk realizowany z poziomu kolektora danych.
 • Wprowadzenie możliwości dodania kodów egzemplarzowych od strony kolektora danych. (Tylko WMS Plus)
 • Wprowadzenie do ustawień opcji wyboru powiadamiania o wprowadzeniu ilości paczek podczas zatwierdzania realizacji zamówienia.
 • Wprowadzenie do ustawień opcji blokowania łączenia zamówień/dokumentów magazynowych dla tego samego kontrahenta.
 • Wprowadzenie do ustawień opcji skanu kodu do formularza. Obsługa wydawania gratisów dla kodów kreskowych z rozszerzeniem o dodatkowy znak w kodzie EAN.
 • Wprowadzono możliwość przekazania zamówienia do przygotowania. (Tylko WMS Plus).W ramach tzw. lokalizacji mobilnej można uzupełniać poprzez dodawanie kolejnych pozycji. Wydanie jest realizowane jako jednorazowy skan numeru lokalizacji a wydaniem wszystkich pozycji znajdujących się na tej lokalizacji. 
 • Wprowadzono zarządzanie lokalizacjami mobilnymi. (Tylko WMS Plus). obsługa lokalizacji paletowych lub tzw. kuwet. 
 • Wprowadzono informacje do zamówienia na liście zamówień i dokumentów magazynowych.
 • Dodano obsługę kolektora Honeywell Dolphin 6510.
 • Usprawnienie działania modułu WiFi na kolektorze Argox PT-90. Automatyczne przełączenia do nadajnika z najsilniejszym sygnałem.
 

Nowa wersja systemu WMS 3.8.3.50

W dniu 16-09-2018 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.3.50 lista zmian:

 • rozbudowanie funkcjonalności obsługi kodów GS1 - 128 (wyszukiwanie towaru po kodzie artykułu i numerze serii) (tylko WMS Plus).
 • podpowiadanie lokalizacji wydawczej dla wygenerowanego zlecenia migracji artykułu w Zarządzaniu Zadaniami WMS, Konsoli magazynowej i na kolektorze danych.
 • możliwość zdefiniowania domyślnej lokalizacji dla artykułu, która jest podpowiadana w module WMS Migracja oraz podczas kończenia migracji na kolektorze danych.
 • możliwość zdefiniowania ponownej weryfikacji dla zamówienia w module WMS Zamówienie oraz w Zarządzaniu zadaniami w Managerze WMS (tylko WMS Plus).
 • przeprowadzanie ponownej weryfikacji dla zamówień i dokumentów magazynowych na kolektorze danych (tylko WMS Plus).
 • szereg usprawnień i poprawek dla wyświetlania okien informacyjnych, menusów i list na kolektorze danych.
 • rozbudowanie raportowania na temat stanów weryfikacji i ponownej weryfikacji dla dokumentów.

Nowa wersja systemu WMS 3.8.3.41

W dniu 15-07-2018 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.3.41 lista zmian:

 • integracja z modułem kurier DPD, Fedex, UPS (WMS Plus, WMS MAX)
 • dodanie konfiguracji operatorów przesyłek (WMS Plus, WMS MAX)
 • dodanie konfiguracji wydruków etykiet dla paczek (WMS Plus, WMS MAX).
 • dodanie możliwości wydruku etykiet dla paczek z poziomu kolektora (WMS Plus, WMS MAX)

Nowa wersja systemu WMS 3.8.3.40

W dniu 24-05-2018 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.3.40 lista zmian:

 • dodanie możliwości hurtowego wysyłania/anulowania dokumentów/zamówień do realizacji dla magazynu (tylko WMS Plus)
 • poprawa ergonomii okna migracji w module WMS Migracja
 • dodanie możliwości przekazania dokumentów do weryfikacji od strony dokumentu handlowego.
 • poprawa ergonomii weryfikacji przychodu i realizacji wydania.
 • możliwość zakończenia weryfikacji przez ostatnią osobę pracującą przy dokumencie, a nie tylko tą która rozpoczęła realizację.
 • system WMS WAPRO MAG jest zgodny z wymogami RODO zarówno dla wersji standard oraz plus.
 

Nowa wersja systemu WMS 3.8.3.32

W dniu 20-03-2018 została opublikowana nowa wersja systemu WMS 

Wersja 3.8.3.32 lista zmian:

 • dodanie obsługi wielofirmowości. Od tej wersji system ma możliwość konfigurowanie ustawień niezależnie dla każdej firmy pracującej na wspólnej bazie danych.
 • poprawa ergonomii obsługi migracji korekt dokumentów magazynowych.
 • poprawa ergonomii okna Modułu WMS Migracja.
 • dodanie pomocy (HELP) do Systemu WMS.
 • dodanie do menu o programie informacji o dostępnej wersji systemu do pobrania i zgodności z wersją programu WAPRO MAG - (aplikacja menadżer)
 
Czytaj więcej...

System WMS dostępny w formie abonamentu

Z przyjemnością informujemy iż do oferty cenowej został wprowadzony model abonamentowy dostepny dla wariantu WMS Standard oraz WMS Plus. Obecnie można korzystać z zakupu w formie abonamentu zapewniającego wsparcie w okresie wdrozenia i bezpłatny dostęp do nowych wersji już od 700 zł/miesiąc.

 

Czytaj więcej...