Multipicking

Optymalizacja kompletacji

Kompletacja odgrywa kluczową rolę w pracy magazynu i stanowi jeden z najważniejszych etapów w procesie logistycznym. Proces ten polega na zebraniu produktów z magazynu, które zostały zamówione przez klientów lub wewnętrzne działy firmy i przygotowaniu ich do wysyłki lub odbioru.

Odpowiednia metoda kompletacji umożliwia magazynowi osiągnięcie wyższej wydajności i zmniejszenie czasu potrzebnego na przygotowanie zamówienia. Dzięki temu firma może dostarczać produkty szybciej i efektywniej, co zwiększa zadowolenie klientów i poprawia jej wizerunek na rynku.

Ponadto, dokładna i efektywna kompletacja pozwala na uniknięcie pomyłek w zamówieniach i minimalizowanie kosztów związanych z ich poprawianiem lub zwrotem. Dlatego też, proces kompletacji jest jednym z kluczowych elementów zarządzania magazynem i logistyką firmy.

Wprowadzenie innowacyjnych metod kompletacji oraz nowoczesnych narzędzi, takich jak systemy WMS czy automatyzacja procesów, może znacznie zwiększyć wydajność i jakość pracy magazynu, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Co to jest multipicking?

Multipicking to metoda kompletacji, która polega na jednoczesnym kompletowaniu kilku zamówień przez jednego pracownika.

W ramach multipickingu pracownik magazynu otrzymuje listę zamówień i przechodzi między półkami, zbierając potrzebne produkty do kilku zamówień jednocześnie, zamiast zbierać produkty dla jednego zamówienia na raz. Ostatecznie, produkty są rozdzielane na poszczególne zamówienia i przygotowane do wysyłki lub odbioru.

Multipicking umożliwia oszczędność czasu i zmniejszenie liczby przejść pracownika między półkami magazynowymi, co przekłada się na wyższą wydajność i skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie zamówień. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku magazynów o dużym wolumenie zamówień lub małej ilości pracowników, ponieważ pozwala na efektywne wykorzystanie czasu i zasobów.

Multipicking jest jedną z innowacyjnych metod kompletacji, która może przyspieszyć procesy magazynowe i zwiększyć wydajność pracy, co przekłada się na poprawę konkurencyjności firmy na rynku.

Korzyści z wdrożenia kompletacji Multipicking

  1. Przyspieszenie procesu kompletacji zamówień – dzięki zbieraniu produktów dla kilku zamówień jednocześnie, proces kompletacji staje się bardziej efektywny i szybszy
  2. Zwiększenie wydajności pracy magazynu – multipicking umożliwia pracownikom magazynowym zbieranie towarów z większej ilości zamówień w tym samym czasie, co prowadzi do zwiększenia wydajności pracy całego magazynu.
  3. Optymalizacja kosztów – dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu procesem kompletacji zamówień, magazyn może osiągnąć oszczędności na kosztach związanych z przechowywaniem i zarządzaniem zapasami.
  4. Zwiększenie dokładności kompletacji – multipicking umożliwia pracownikom magazynowym zbieranie produktów z kilku zamówień jednocześnie, co minimalizuje ryzyko błędów i pomaga uniknąć pomyłek w kompletacji.
  5. Poprawa obsługi klienta – przyspieszenie procesu kompletacji zamówień i zwiększenie dokładności pozwala na szybszą i bardziej skuteczną obsługę klientów, co przyczynia się do poprawy ich doświadczenia związanego z zakupami w firmie.

Sprawdź o czym ostatnio pisaliśmy i co dzieje się w X-COM

UWAGA Z AKTUALIZACJĄ WAPRO MAG

UWAGA Z AKTUALIZACJĄ WAPRO MAG

W czerwcu pojawi się aktualizacja oprogramowania WAPRO MAG, która będzie zawierać dużo zmian technicznych. Zmiany te mogą znacząco wpływać na współpracę programu z systemami i modułami autorstwa X-COM oraz integracjami z innymi programami. Przed instalacją...

Webinarium Zarządzanie magazynem wysokiego składowania dla wapro mag

Webinarium Zarządzanie magazynem wysokiego składowania dla wapro mag

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania z modułem WMS dla wapro mag Opis webinarium Webinarium "WMS-  Zarządzanie magazynem wysokiego składowania dla wapro mag" zostało przygotowane z myślą o obecnych oraz przyszłych Użytkownikach oprogramowania wapro mag, którzy...

Jakie urządzenia będą potrzebne podczas kompletacji metodą multipicking?

Do kompletacji towarów metodą multipicking potrzebne są odpowiednie urządzenia i narzędzia, które umożliwią pracownikom magazynowym zbieranie produktów dla kilku zamówień jednocześnie. Oto kilka przykładów:

 1. Skaner kodów kreskowych – pozwala na szybkie i precyzyjne skanowanie kodów kreskowych produktów i zamówień, co ułatwia proces kompletacji.
 2. Terminal mobilny – umożliwia pracownikom magazynowym przypisanie zamówień do konkretnej trasy kompletacji, a także sprawdzanie statusu zamówień oraz ilości pozostałych produktów.
 3. Przenośne drukarki – pozwalają na wydruk etykiet i dokumentów potrzebnych do kompletacji zamówień.
 4. Wózek zbierający – umożliwia przemieszczanie się po magazynie i zbieranie produktów z kilku zamówień jednocześnie.
 5. Siatki, pojemniki i kosze – służą do przenoszenia produktów między półkami magazynowymi i wózkiem zbierającym.
 6. System informatyczny – umożliwiający zarządzanie zamówieniami, trasami kompletacji, a także przypisanie produktów do konkretnych zamówień.

Wprowadzenie multipickingu może wymagać nie tylko inwestycji w urządzenia, ale również oprogramowanie oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników magazynowych. Jednakże korzyści wynikające z tej metody przeważają nad kosztami i pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie procesem kompletacji zamówień oraz zwiększenie wydajności pracy magazynu.

O ile multipicking przyśpiesza pracę magazynu?

Przyspieszenie pracy magazynu dzięki zastosowaniu multipickingu zależy od wielu czynników, takich jak ilość zamówień, ilość produktów, ich rozmieszczenie na półkach magazynowych oraz umiejętności pracowników. Jednak zazwyczaj metoda ta znacznie przyspiesza proces kompletacji zamówień.

Dzięki multipicking pracownik może zbierać jednocześnie produkty dla kilku zamówień, co pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować liczbę przejść między półkami magazynowymi. W ten sposób jedna trasa zbierania towarów może być wykorzystana do zaspokojenia kilku zamówień, co przyspiesza cały proces kompletacji.

Wprowadzenie multipickingu może skrócić czas potrzebny na kompletację zamówienia o około 30-50%. Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie tej metody kompletacji wymaga od pracowników magazynowych zmiany sposobu pracy i nauki nowych umiejętności, a także odpowiedniego dostosowania infrastruktury magazynowej.

System WMS umożliwiający multipicking,  zintegrowany z wapro mag

Przed inwestycją w system WMS, umożliwający jednoczesną kompletację  (multipicking) w magazynie należy dokładnie przeanalizować procesy magazynowe oraz potrzeby i wymagania klientów, aby zapewnić optymalne i efektywne rozwiązania. 

Wdrożenie systemu WMS wraz z integracją z WAPRO MAG jest procesem skomplikowanym, wymagającym dokładnego zaplanowania i realizacji. Rozwiązanie stworzone przez firmę X-COM, wieloletniego i Złotego Partnera WAPRO, jako jedyne otrzymało pozytywną rekomendację producenta. 

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS