KPI w magazynie

Jakie kluczowe wskaźniki efektywności mierzyć?

Jednym z narzędzi wykorzystywanych do oceny pracy magazynu są tzw. KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności. Nie ma jednego, odpowiedniego dla wszystkich firm zestawu wskaźników. Pracując nad strategią zarządzania magazynem lub przeprowadzając optymalizację wybranych procesów, należy wybrać te, które w przejrzysty sposób odpowiadają na pytania o skuteczność przeprowadzanych działań, lub ogólnie o wydajność magazynu. W naszym artykule zaproponujemy kilka KPI umożliwiających śledzenie procesu magazynowania od przyjęcia do wysyłki.

Praca na magazynie jest naturalnie podzielona na kilka stref funkcjonalnych. Najczęściej jest to 5 wydzielonych obszarów.

Strefy magazynowe:

 1. Strefa rozładunku i załadunku;
 2. Strefa przyjęcia;
 3. Strefa składowania/magazynowania;
 4. Strefa kompletacji;
 5. Strefa pakowania/wydań.

Strefa magazynowania

Strefa kompletacji

Strefa przyjęć

Strefa wydań

Strefa rozładunku i załadunku

 

Każda z tych stref to zestaw innych procesów, dlatego należy analizować je oddzielnie, przygotowując odmienne KPI.  Nasze propozycje opieraliśmy na schemacie złożonym z 5 wskaźników:

 

 1. Finansowym;
 2. Efektywności (produktywności);
 3. Wykorzystania sprzętu i powierzchni magazynowej;
 4. Czasu;
 5. Jakości

 

KPI w strefie rozładunku i załadunku

Wskaźnik Finansowy

Koszt odbioru

 • całkowity koszt odbioru / łączna liczba pozycji

Wskaźnik Efektywności

Wydajność pracy przy odbiorze

 • ilość towarów przyjętych przez pracownika magazynu na godzinę

Wykorzystanie sprzętu i powierzchni

Wskaźnik wykorzystania stacji dokującej

 • czas wykorzystania stacji dokującej w badanym okresie
}

Wskaźnik Czasu

Czas cyklu odbioru

 • czas dostawy/całkowita liczba dostaw

KPI w strefie rozładunku i załadunku

Wskaźnik Finansowy

Koszt odbioru

 • całkowity koszt odbioru / łączna liczba pozycji

Wskaźnik Efektywności

Wydajność pracy przy odbiorze

 • ilość towarów przyjętych przez pracownika magazynu na godzinę

Wykorzystanie sprzętu i powierzchni

Wskaźnik wykorzystania stacji dokującej

 • czas wykorzystania stacji dokującej w badanym okresie
}

Wskaźnik Czasu

Czas cyklu odbioru

 • czas dostawy/całkowita liczba dostaw

KPI w strefie przyjęć

Wskaźnik Finansowy

Koszt przyjęcia

 • całkowity koszt przyjęcia / łączna liczba pozycji

Wskaźnik Efektywności

Wydajność odkładania

 • ilość przyjętych towarów w ciągu godziny przez poszczególnych pracowników

Wykorzystanie sprzętu i powierzchni

Czas pracy poszczególnych sprzętów                                                                                                                                                                                    

}

Wskaźnik Czasu

Średni czas przyjęcia

 •  czas przyjęcia zamówienia/liczbę pozycji

KPI w strefie przyjęć

Wskaźnik Finansowy

Koszt przyjęcia

 • całkowity koszt przyjęcia / łączna liczba pozycji

Wskaźnik Efektywności

Wydajność odkładania

 • ilość przyjętych towarów w ciągu godziny przez poszczególnych pracowników

Wykorzystanie sprzętu i powierzchni

Czas pracy poszczególnych sprzętów                                                                                                                                                                                    

}

Wskaźnik Czasu

Średni czas przyjęcia

 •  czas przyjęcia zamówienia/liczbę pozycji

KPI w strefie magazynowania

Wskaźnik Finansowy

Przeciętne koszty miejsca składowego

 • koszty magazynowania/liczba miejsc składowych

Koszty magazynowania

 • łącznie koszty magazynowania w badanym okresie/wielkość obrotu magazynowego wg. rozchodu w badanym okresie

Wskaźnik Efektywności

  Wskaźnik kosztów efektywności pracy magazynu

 • (jednostkowy koszt magazynowania okresu bazowego – jednostkowy koszt magazynowania okresu docelowego) – wielkość obroty magazynowego wg rozchodu w okresie docelowym

Wskaźnik stanu zapasów w magazynie

 • wielkość zapasu magazynowego na początku badanego okresu+ (wielkość obrotu magazynowego wg. przychodu w badanym okresie- wielkość obrotu magazynowego wg. rozchodu w badanym okresie)

 

Wykorzystanie sprzętu i powierzchni

 Stopień wykorzystania powierzchni magazynowej

 • liczba zajętych miejsc składowych/ liczba miejsc składowych x 100%

Wskaźnik kosztów eksploatacji wyposażenia magazynu

 • koszt eksploatacji wyposażenia/wartość maszyn i urządzeń

Wskaźnik eksploatacji przestrzeni składowej magazynu

 • wielkość obrodu magazynowego (przychód+ rozchód) /pojemność składowa wg. planu zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

}

Wskaźnik Czasu

Wskaźnik szybkośći obrotu magazynowego (rotacji) w dniach

 • (wielkość średniego zapasu magazynowego w badanym okresie-liczba dni w badanym okresie)/wielkość obrotu magazynowego wg rozchodu w badanym okresie

KPI w strefie magazynowania

Wskaźnik Finansowy

Przeciętne koszty miejsca składowego

 • koszty magazynowania/liczba miejsc składowych

Koszty magazynowania

 • łącznie koszty magazynowania w badanym okresie/wielkość obrotu magazynowego wg. rozchodu w badanym okresie

Wskaźnik Efektywności

  Wskaźnik kosztów efektywności pracy magazynu

 • (jednostkowy koszt magazynowania okresu bazowego – jednostkowy koszt magazynowania okresu docelowego) – wielkość obroty magazynowego wg rozchodu w okresie docelowym

Wskaźnik stanu zapasów w magazynie

 • wielkość zapasu magazynowego na początku badanego okresu+ (wielkość obrotu magazynowego wg. przychodu w badanym okresie- wielkość obrotu magazynowego wg. rozchodu w badanym okresie)

 

Wykorzystanie sprzętu i powierzchni

 Stopień wykorzystania powierzchni magazynowej

 • liczba zajętych miejsc składowych/ liczba miejsc składowych x 100%

Wskaźnik kosztów eksploatacji wyposażenia magazynu

 • koszt eksploatacji wyposażenia/wartość maszyn i urządzeń

Wskaźnik eksploatacji przestrzeni składowej magazynu

 • wielkość obrodu magazynowego (przychód+ rozchód) /pojemność składowa wg. planu zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

}

Wskaźnik Czasu

Wskaźnik szybkośći obrotu magazynowego (rotacji) w dniach

 • (wielkość średniego zapasu magazynowego w badanym okresie-liczba dni w badanym okresie)/wielkość obrotu magazynowego wg rozchodu w badanym okresie

KPI w strefie kompletacji

Wskaźnik Finansowy

Koszt kompletacji

 • całkowity koszt kompletacji / łączna liczba pozycji

Wskaźnik Efektywności

Wydajność kompletacji

 • liczba kompletowanych zamówień/liczba pracowników

Wskaźnik Wykorzystania sprzętu i powierzchni

Czas wykorzystania sprzętu

}

Wskaźnik Czasu

Czas kompletacji

 • czas kompletacji w badanym okresie/łączną liczbę pozycji

Wskaźnik Jakości

Wadliwość lub poprawność kompletacji

 • liczba poprawny lub błędnych kompletacji/liczba kompletowanych zamówień x 100%

  KPI w strefie kompletacji

  Wskaźnik Finansowy

  Koszt kompletacji

  całkowity koszt kompletacji / łączna liczba pozycji

  Wskaźnik Efektywności

  Wydajność kompletacji

  liczba kompletowanych zamówień/liczba pracowników

  Wskaźnik Wykorzystania sprzętu i powierzchni

  Czas wykorzystania sprzętu

  }

  Wskaźnik Czasu

  Czas kompletacji

  czas kompletacji w badanym okresie/łączną liczbę pozycji

  Wskaźnik Jakości

  Wadliwość lub poprawność kompletacji

  liczba poprawny lub błędnych kompletacji/liczba kompletowanych zamówień x 100%

   KPI w strefie pakowania i wydań

   Wskaźnik Finansowy

   Wskaźnik zysku osiągniętego przez magazyn

   • wielkość zysku osiągniętego przez magazyn w badanym okresie/łączne koszty magazynowania

    

   Wskaźnik Efektywności

   Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu:

   • liczba wydanych towarów/liczba kompletowanych zamówień

    

   Wskaźnik Jakościowy

   Procentowy wskaźnik zamówień zrealizowanych z opóźnieniem

   • zamówienia zrealizowane z opóźnieniem/zamówienia ogółem*100%
   }

   Wskaźnik Czasu

   Czas realizacji zamówienia

   • średni czas realizacji zamówień od złożenia do wysyłki w badanym okresie. 

   KPI w strefie pakowania i wydań

   Wskaźnik Finansowy

   Wskaźnik zysku osiągniętego przez magazyn

   • wielkość zysku osiągniętego przez magazyn w badanym okresie/łączne koszty magazynowania

    

   Wskaźnik Efektywności

   Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu:

   • liczba wydanych towarów/liczba kompletowanych zamówień

    

   Wskaźnik Jakościowy

   Procentowy wskaźnik zamówień zrealizowanych z opóźnieniem

   • zamówienia zrealizowane z opóźnieniem/zamówienia ogółem*100%
   }

   Wskaźnik Czasu

   Czas realizacji zamówienia

   • średni czas realizacji zamówień od złożenia do wysyłki w badanym okresie. 

   Ogólne wskaźniki stosowane w gospodarce magazynowej

   Wskaźnik Finansowy

    Koszt zatrudnienia pracownika magazynowego

   • koszty osobowe/średnia liczba pracowników zatrudnionych w badanym okresie

   Wskaźnik kosztów składowania zapasu

   • łączne koszty magazynowania w badanym okresie/zapas średni w badanym okresie

   Wskaźnik Efektywności

   Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu:

   • liczba wydanych towarów/liczba kompletowanych zamówień

   Procentowy wskaźnik zamóień zrealizowanych w stosunku do ogółu przyjętych zamowień

   • zamówienia zrealizowane/zamówienia przyjęte*100%

    

   Wskaźnik Wykorzystania sprzętu i powierzchni

   Koszt utrzymania powierzchni magazynowej

   • łącznie koszty magazynowania w badanym okresie/powierzchnię użytkową magazynu (m2)

   Wydajność środków transportu magazynowego

   • ciężar ładunków przemieszczanych za pomocą środków transportu magazynowego w badanym okresie/efektywny czas pracy środków transportu magaynowego w badanym okresie. 

   Ogólne wskaźniki stosowane w gospodarce magazynowej

   Wskaźnik Finansowy

    Koszt zatrudnienia pracownika magazynowego

   • koszty osobowe/średnia liczba pracowników zatrudnionych w badanym okresie

   Wskaźnik kosztów składowania zapasu

   • łączne koszty magazynowania w badanym okresie/zapas średni w badanym okresie

   Wskaźnik Efektywności

   Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu:

   • liczba wydanych towarów/liczba kompletowanych zamówień

   Procentowy wskaźnik zamóień zrealizowanych w stosunku do ogółu przyjętych zamowień

   • zamówienia zrealizowane/zamówienia przyjęte*100%

    

   Wskaźnik Wykorzystania sprzętu i powierzchni

   Koszt utrzymania powierzchni magazynowej

   • łącznie koszty magazynowania w badanym okresie/powierzchnię użytkową magazynu (m2)

   Wydajność środków transportu magazynowego

   • ciężar ładunków przemieszczanych za pomocą środków transportu magazynowego w badanym okresie/efektywny czas pracy środków transportu magaynowego w badanym okresie. 

   Źródła:

   1. Mierniki i wskaźniki w gospodarce magazynowej. Prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik. Łódź 2018
   2. Produktywność gospodarki magazynowej na wybranym przykładzie. Michaela Rostek, Ryszard Knosala. 

    

   Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS