Kompletacja zamówień w magazynie

Tradycyjny magazyn VS magazyn z kolektorami i systemem WMS

Kompletacja zamówień jest kluczowym procesem wpływającym na funkcjonowanie magazynu oraz
zadowolenie klientów.

Na co efektywna lub nieefektywna kompletacja ma przełożenie? Poniżej kilka przykładów:

   • Zadowolenie klientów – Kompletacja zamówień jest ostatnim etapem przed wysyłką produktów do klientów. Dlatego też, jakość i dokładność tego procesu są kluczowe dla
    zadowolenia klientów. Niepoprawne lub niedokładne dostarczenie zamówienia może prowadzić do utraty klientów i wpłynie negatywnie na wizerunek firmy.
   • Efektywność magazynu – Kompletacja zamówień ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy magazynu. Jeśli proces jest zautomatyzowany i zorganizowany, zwiększa to szybkość i precyzję pracy, co przekłada się na większą wydajność i redukcję kosztów operacyjnych.
   • Zarządzanie zapasami – Kompletacja zamówień umożliwia monitorowanie stanów magazynowych i poziomu sprzedaży, co pomaga w zarządzaniu zapasami i uniknięciu niedoborów lub nadmiarów.
   • Zwiększenie przychodów – Efektywna i szybka kompletacja zamówień umożliwia sprzedaż większej liczby produktów i zwiększenie przychodów firmy.
   • Optymalizacja procesów – Analiza procesu kompletacji zamówień umożliwia identyfikację obszarów, w których można zastosować zmiany i ulepszenia, co przekłada się na optymalizację całego procesu magazynowego.

Jak zoptymalizować kompletację w magazynie?

Optymalizacja procesu kompletacji jest kluczowa dla osiągnięcia wysokiej wydajności i zwiększenia konkurencyjności firmy. Warto rozważyć różne sposoby optymalizacji i dobrać te, które będą najbardziej odpowiednie dla specyfiki magazynu i procesów logistycznych danej firmy.

Analiza i optymalizacja układu magazynu

Odpowiednie rozmieszczenie produktów na półkach może znacznie przyspieszyć proces kompletacji.

Automatyzacja procesu kompletacji

 Zastosowanie automatyzacji, takiej jak systemy transportowe,  czy kolektory danych, zwiększy wydajność procesu i zminimalizuje ryzyko błędów.

Wykorzystanie technologii informatycznych

Oprogramowanie do zarządzania magazynem (WMS) czy systemy zbierania danych z etykiet (RFID), zwiększą efektywność procesu kompletacji i ograniczą ilość błędów.

Szkolenia i motywowanie pracowników

Szkolenie pracowników do pracy z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz systemów pozytywnie wpłynie na ich efektywność. 

Jak wygląda kompletacja w magazynie bez kolektorów i systemów WMS?

Kompletacja w magazynie bez kolektorów i systemów WMS (Warehouse Management System) odbywa się zwykle w oparciu o papierowe dokumenty, arkusz kalkulacyjny lub prosty program do zarządzania magazynem.

Przygotowanie listy zamówień

Pracownicy magazynu otrzymują listę zamówień, którą muszą zrealizować. Lista ta zawiera informacje o numerze zamówienia, nazwie produktu oraz jego ilości.

Przygotowanie narzędzi

Pracownicy magazynu muszą przygotować narzędzia, takie jak wózek do przemieszczania towarów, palety, opakowania, etykiety i inne niezbędne elementy.

U

Wyszukiwanie produktów

Pracownicy magazynu w oparciu o swoją wiedzę muszą odnaleźć produkty w magazynie zgodnie z informacjami zawartymi na liście zamówień. Weryfikacja poprawności identyfikacji produktu oparta jest na wiedzy i doświadczeniu pracownika.

Kompletacja zamówień

Po znalezieniu odpowiednich produktów, pracownicy muszą dokonać kompletacji zamówienia, czyli przetransportować produkty do miejsca, w którym zostaną zapakowane i przygotowane do wysyłki.

Sprawdzenie i zatwierdzenie zamówienia

Pracownicy magazynu muszą sprawdzić, czy wszystkie produkty zostały skompletowane zgodnie z zamówieniem, a następnie zatwierdzić zamówienie i przekazać je do dalszej obróbki, takiej jak pakowanie, etykietowanie i wysyłka.

Proces kompletacji bez systemu WMS może być czasochłonny i podatny na błędy, ponieważ opiera się na ręcznym przetwarzaniu informacji i prowadzeniu dokumentacji na papierze lub w prostym programie.

Jak wygląda kompletacja z kolektorami i systemem WMS?

Kompletacja z wykorzystaniem kolektorów i systemu WMS (Warehouse Management System) jest bardziej zautomatyzowana i wydajna niż tradycyjna kompletacja bez tych narzędzi.

Proces kompletacji z kolektorami i systemem WMS może wyglądać następująco:

i

Przygotowanie listy zamówień

program magazynowy wysyła do systemu WMS listę zamówień i przekazuje ją do pracowników magazynu za pomocą kolektorów lub innych urządzeń mobilnych. Lista ta zawiera informacje o numerze zamówienia, nazwie produktu, ilości oraz lokalizacji produktu w magazynie.

Przygotowanie narzędzi

Pracownicy magazynu muszą przygotować narzędzia, takie jak wózek do przemieszczania towarów, palety, opakowania, etykiety i inne niezbędne elementy.

Skanowanie produktów

Pracownicy magazynu skanują kody kreskowe produktów za pomocą kolektorów, co pozwala na jednoznaczne potwierdzenie, że wybrali właściwy produkt oraz ilość.

Kompletacja zamówień

Po zeskanowaniu produktów, system WMS przekazuje pracownikowi magazynu informacje o lokalizacji kolejnego produktu, który musi zostać skompletowany. Pracownik może wykorzystać kolektor, aby znaleźć produkt w magazynie, a następnie zeskanować jego kod kreskowy, aby potwierdzić, że produkt został skompletowany.

Sprawdzenie i zatwierdzenie zamówienia

System WMS kontroluje proces kompletacji i automatycznie generuje raporty na bieżąco, co pozwala na łatwe i szybkie sprawdzenie, czy wszystkie produkty zostały skompletowane zgodnie z zamówieniem. Po zakończeniu procesu kompletacji pracownik magazynu zatwierdza zamówienie za pomocą kolektora, a następnie przekazuje je do dalszej obróbki, takiej jak pakowanie, etykietowanie i wysyłka.

Dzięki kolektorom i systemowi WMS proces kompletacji jest bardziej jednoznaczny, zautomatyzowany i przyspieszony, co zwiększa efektywność i precyzję pracy magazynu. Dodatkowo, system WMS umożliwia łatwe śledzenie stanów magazynowych i przepływu produktów, co pomaga w zarządzaniu zapasami i redukcji kosztów związanych z magazynowaniem.

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS