Jakie operacje i tabele dodatkowe są wykorzystywane w systemie WMS

Dla potrzeb ewidencji danych dotyczących obsługi zleceń magazynowych zostały zdefiniowane dedykowane tabele dodatkowe, w których gromadzone są informacje o stanach na lokalizacjach, oraz pełne logi zleceń magazynowych. 
 
Operacje dodatkowe dotyczące systemu WMS zaczynają się zawsze od zwrotu „WMS” i są dostępne o uruchomieniu operacji dodatkowych (Ctrl+O) lub za pomocą prawego klawisza myszy. Dla wygody użytkownika można samodzielnie na koncie Admin przypisać skróty klawiszowe do poszczególnych operacji.
 
Uwaga: Struktur i nazw  tabel nie wolno modyfikować. Zmiana tabel możne spowodować utratę dostępu do informacji. Wszelkie tabele powinny być obsługiwane w trybie tylko do odczytu.
 

Zamów bezpłatną konsultację