Jak licencjonowany jest system WMS?

System WMS jest licencjonowany w modelu abonamentowym, oraz klasycznym zakupie jednorazowym. W cenie abonamentu zawarte jest wsparcie i aktualizacje. Możliwe jest również korzystanie możliwość uruchomienia systemu w chmurze jako usługę SaaS (Software as a service – program jako usługa). Dzięki temu możliwe jest uniezależnienie systemu od infrastruktury teleinformatycznej klienta/użytkownika, a także przeniesienie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie i ochronę systemu na usługodawcę.

Sprawdź ceny i warunki zakupu