Jak działa wskaźnik rotacji towaru w WMS?

Wskaźnik rotacji służy przedsiębiorstwu do określenia który towar częściej jest wydawany z magazynu. Kierownik magazynu mając taką informację, może zlecić migracje artykułów wysoko rotujących na lokalizacje o niskim indeksie magazynowym tak, aby towar, który szybko schodzi ze stanów magazynowych nie znajdował się na lokalizacjach w głębi magazynu. Wysoki wskaźnik oznacza, że obrót zapasami danego artykułu jest znaczny, natomiast niska wartość wskaźnika sugeruje powolną rotację zapasami.

Wskaźnik rotacji

Wskaźnik rotacji służy przedsiębiorstwu do określenia który towar częściej jest wydawany z magazynu. Kierownik magazynu mając taką informację, może zlecić migracje artykułów wysoko rotujących na lokalizacje o niskim indeksie magazynowym tak, aby towar, który szybko schodzi ze stanów magazynowych nie znajdował się na lokalizacjach w głębi magazynu. Wysoki wskaźnik oznacza, że obrót zapasami danego artykułu jest znaczny, natomiast niska wartość wskaźnika sugeruje powolną rotację zapasami.

Parametry mające wpływ na wskaźnik rotacji

Na wskaźnik rotacji mają wpływ następujące parametry ustawień systemu WMS i modułu WMS Artykuł.
Parametr ustawień systemu:
  • Skala rotacji – parametr określa ilość możliwych poziomów rotacji dla artykułów na magazynie. Parametr ma charakter globalny, oznacza to, że nie ma możliwości przypisania odrębnej skali rotacji dla pojedynczego artykułu.
Parametry modułu WMS Artykuł:
  • Okres rotacji – parametr określający okres czasu dla którego system WMS ma przeliczać parametr rotacji. Dostępne wartości: miesiąc, kwartał, pół roku, rok. Np. jeżeli parametr zostanie ustawiony na miesiąc, to system WMS licząc wskaźnik rotacji, będzie brał pod uwagę rozchody wykonane do miesiąca wstecz od dnia wyliczenia wskaźnika rotacji.
  • Ilość dla poziomu skali rotacji – parametr określa ilość danego artykułu jaka musi zostać wydana z magazynu aby wskaźnik rotacji wzrósł o jeden poziom.

Informacje o wskaźniku rotacji dla artykułu

Wskaźnik rotacji artykułu widoczny jest w następujących miejscach:
  • W module WMS Artykuł informacje o wskaźniku rotacji są widoczne w parametrze Rotacja.
  • W tabeli WMS Artykuł Ustawienia w kolumnie Rotacja.
  • Na kolektorze danych, na pozycji przychodowej jako dodatkowy parametr w zależności od ustawień przychodu.

Procedura licząca wskaźnik rotacji

Procedura WMS Oblicz rotację służy do obliczania wskaźnika rotacji dla każdego artykułu na magazynie na podstawie ww. parametrów mających wpływ na wskaźnik. Procedura uruchamiana jest z poziomu operacji dodatkowych dla artykułów. Procedurę należy uruchomić za każdym razem, gdy wskaźnik rotacji ma być przeliczony. W zależności od ilości artykułów w WAPRO Mag procedura może wykonywać się długi okres czasu. Zalecamy uruchomienie procedury poza godzinami aktywnej pracy.

Zamów bezpłatną konsultację