Pomoc programu WMS

Formularz kontaktowy firmy X-COM


Ustawienia urządzeń

Konsola magazynowa nie będzie działać jak nie zostanie jej przypisana firma oraz magazyny.

Kolumny okna ustawień

Ustawienia kolektora danych

                                  Ustawienia POSa


Ustawienia konsoli magazynowej