Pomoc programu WMS
Formularz kontaktowy firmy X-COM


Realizacja rozchodu w systemie WMS

 1. Przekazanie do realizacji dokumentu rozchodowego lub zamówienia od odbiorcy.
 2. Dokument lub zamówienie otrzymuje etykietę WMS1: Oczekuje na weryfikację. Dokumenty widoczne są na konsoli magazynowej i w zarządzaniu zadaniami jako oczekujące.
 3. Przed rozpoczęciem realizacji zadania można nadać priorytet WMS i przypisać pracownika.
 4. W zależności od ustawień system zada pytanie czy połączyć kilka zamówień realizowanych dla tego samego kontrahenta.
 5. Rozpoczęta realizacja otrzymuje w Magu WMS2: Przekazano do weryfikacji i blokuje dokument do edycji.
 6. Do realizacji wydania może dołączyć wielu magazynierów.
 7. Zawsze weryfikowany jest dokument magazynowy.
 8. Po rozpoczęciu wydania użytkownik przenoszony jest bezpośrednio na listę pozycji i może rozpocząć skanowanie.
 9. Magazynier może pojedynczo, lub grupowo za pomocą ikony n, skanować asortyment.
 10. Przejścia między lokalizacjami odbywają się za pomocą skanu etykiety lokalizacji. Nie wymagane jest użycie przycisku "Lok." na kolektorze.
 11. Dodawanie asortymentu nieposiadającego kodu kreskowego odbywa się opcją Wydano, w menu pozycji dokumentu.
 12. Przed zakończeniem weryfikacji magazynier może wprowadzić operatora przesyłki oraz przypisać mu paczki. Operator, wraz z paczkami musi być wcześniej skonfigurowany i aktywowany w ustawieniach operatora przesyłki.
 13. Opcjonalnie magazynier może wydrukować etykiety WMS dla wprowadzonych paczek.
 14. Zatwierdzanie realizacji wykonuje pracownik odpowiedzialny za to. Jeżeli przy realizacji pracowało więcej magazynierów, to muszą zakończyć pracę przy realizacji.
 15. W zależności od przeprowadzonej weryfikacji i ustawień WMS dokument otrzymuje WMS9: Zweryfikowany, WMS8: Błędy w weryfikacji i na lokalizacjach lub WMS7: Błędy w weryfikacji.
 16. Jeżeli na zamówieniu została wybrana "Osoba zamawiająca", to na drukowanych etykietach z kolektora danych bądź urządzania POS, w polu "Adres doręczenia" pojawi się imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu osoby zamawiającej.

Priorytet pobierania danych do przesyłek:


Realizacja wydania od strony faktury

Aby móc przekazać dokument magazynowy do weryfikacji od strony faktury wymagane jest:

- W ustawieniach WMS dla rozchodu strategia przyjęcia dokumentu musi być ustawiona na "Brak modyfikacji".

- Na fakturze muszą znajdować się dokumenty magazynowe przypisane do magazynu z włączonym systemem WMS.

 1. Pracownik przekazuje dokumenty do weryfikacji zaznaczając fakturę (w przypadku wersji PLUS wiele faktur) i za pomocą operacji WMS Weryfikacja dokumentu przekazuje dokumenty spięte z fakturą do weryfikacji przez magazyn.
 2. Zalecamy przy tworzeniu faktur zakupu zaznaczać tworzenie dokumentu PZ odłożonego w czasie.
 3. Operacja weryfikacji przez magazyn jest standardowa.
 4. Jeżeli podczas weryfikacji pojawią się błędy dokument magazynowy po zatwierdzeniu otrzyma etykietę WMS8: Błędy w weryfikacji i na lokalizacjach.
 5. Jeżeli wszystkie pozycje będą poprawnie zweryfikowane, dokument magazynowy otrzyma etykietę WMS8: Zweryfikowano.