Pomoc programu WMS

Formularz kontaktowy firmy X-COM


Manager WMS

Manager WMS jest głównym modułem systemu WMS. Znajdują się w nim ustawienia całego systemu oraz okna pozwalające na zarządzanie dokumentami, lokalizacjami oraz pracownikami na magazynie.

Opcje zakładki Start

Opcje zakładki Administrator

Opcje zakładki Okna


Dolny pasek okna informuje użytkownika w kontekście jakiej firmy i magazynu jest uruchomiony Manager WMS, a także na jakim użytkowniku jest obecnie zalogowany. W prawym dolnym rogu widnieje nazwa bazy danych oraz serwera.