Pomoc programu WMS

Formularz kontaktowy firmy X-COM


Zarządzanie zadaniami WMS

Zarządzanie zadaniami WMS pozwala śledzić zadania weryfikacji dokumentów, realizacji zamówień oraz zadania wykonywane na lokalizacjach.


Właściwości okna zarządzania zadaniami WMS


WMS Zadanie - Przypisywane pracownika oraz priorytetu WMS zadaniu realizacji oraz przypisanie pracownika do zadania ponownej weryfikacji. Uprawnienia do tej akcji posiada WMS_Kierownik_Magazynu.

Kolumny tabeli zarządzania zadaniami WMS:


Wszystko:

Wszystkie dokumenty i zamówienia będące w realizacji lub przekazane do zweryfikowania.

 

Rozchód:

Zamówienia od odbiorcy i dokumenty rozchodowe realizowane przez magazyn lub przekazane do realizacji.


Przychód:

Zamówienia do dostawcy i dokumenty przychodowe realizowane przez magazyn lub przekazane do realizacji.


Przygotowanie zam.:

Zamówienie do odbiorcy przekazane do przygotowania przez magazyn.


Lokalizacje:

Zadania realizowane na lokalizacjach.

Funkcje pomocnicze dostępne w oknie zarządzania zadaniami WMS: