Pomoc programu WMS

Formularz kontaktowy firmy X-COM


Ustawienia WMS

Ogólne:

Przychód:

Nie ma możliwości łączenia zamówień z dokumentami magazynowymi.

Rozchód:

Kolektor/POS:

Konsola:

Spedycja:

Wydruk:

Kompletacja:

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Multipicking:


Ustawienia multipickingu WMS dotyczą konfiguracji strategii realizacji zamówień od odbiorcy na kolektorze i urządzeniu POS. Funkcjonalność ta pozwala na jednoczesną realizację wielu zamówień w ramach jednego zadania pobrania towarów z lokalizacji.

Pracownik przed akceptacją zadania realizacji na kolektorze i urządzeniu POS jest informowany o ilości zamówień do zebrania. Jeżeli uzna, że na chwilę obecną ilość zamówień jest za mała może poczekać z realizacją aż będzie ich więcej (pamiętając, że ilość zamówień dla jednego zadania nie może przekroczyć ilości zdefiniowanej dla parametru "Maks. liczba zamówień"). Po zatwierdzeniu realizacji, zamówienia automatycznie zostaną oznaczone do ponownej weryfikacji, którą będzie mógł wykonać ten sam magazynier, który realizował pierwszy etap.


Uwaga! Zamówienia, na których znajduje się artykuł z zaznaczoną opcją "Kompletacja WMS" nie są brane do strategii multipickingu. Ponadto, jeżeli na zamówieniu znajduje się usługa - nie jest ona brana pod uwagę. Oznacza to, że jeżeli wybrano, np. strategię "Multipicking 1", a na zamówieniu znajduje się towar (spełniający warunki tej strategii) oraz usługa, zamówienie to będzie wzięte do realizacji w ramach wybranej strategii.