Pomoc programu WMS

Formularz kontaktowy firmy X-COM


Remanent WMS

Wymagane ustawienia programu WAPRO Mag przed rozpoczęciem remanentu. Opcje znajdują się w konfiguracji firmy, w oknie remanent/bilans

W oknie dokumentu RT wymagane jest zaznaczenia opcji "Zeruj stany po" oraz podczas wyboru artykułów, w konfiguracji filtra ilości dostępnej  "Nie uwzględniaj rezerwacji". Konfigurację filtra ilości dostępnej załącza się skrótem klawiszowym Ctrl + F7  lub za pomocą odpowiedniej ikony na liście wyboru artykułów do remanentu.

Podczas realizacji remanentu za pomocą systemu WMS nie należy:

Właściwości dotyczące remanentu WMS


Podczas przeprowadzania remanentu zabronione jest zmienianie algorytmu uzupełniania stanów, ponieważ prowadzi to do nieprzewidywalnego nabijania stanów na remanentu w programie WAPRO Mag i w konsekwencji do niepoprawnego wykonania inwentaryzacji!

Zakładka Artykuły:

Kolumny okna artykułu:

Kolumny okna artykułów względem lokalizacji:

Funkcje pomocnicze dostępne w oknie zarządzania zadaniami WMS:

Zakładka Lokalizacje:

Kolumny okna lokalizacji:

Kolumny okna artykułów względem lokalizacji:

Funkcje pomocnicze dostępne w oknie zarządzania zadaniami WMS:


Zatwierdzanie remanentu WMS

  1. W pierwszej kolejności wymagane jest zatwierdzenie i połączenie dokumentów RT. Utworzony zostaje dokument REM.
  2. W Managerze WMS remanent zatwierdzany jest przyciskiem Zatwierdź inw.
  3. Po kliknięciu przycisku zatwierdzania ukazuje się okno z wyborem dokumentu REM. Jeżeli wcześniej została wykonana inwentaryzacja WMS, będzie to widoczne w kolumnie WMS przy odpowiednim dokumencie REM.
  4. Wybrany musi zostać dokument REM dla którego została wykonana inwentaryzacja WMS.
  5. Po wyborze dokumentu remanent zostaje zatwierdzony. Artykuły zostają przypisane.


Anulowanie inwentaryzacji WMS.

  1. Należy w pierwszej kolejności usunąć dokumenty RT.
  2. W module WMS Manager należy anulować remanent przyciskiem Anuluj inw.
  3. Z okien modułu oraz okien remanentu na kolektorze znikną wszystkie zeskanowane pozycje. Operacji nie da się cofnąć.
  4. Anulacja remanentu nie zatwierdza zeskanowanych lokalizacji i artykułów.


Dokładny opis remanentu znajduje się w zakładce Przeprowadzanie remanentu WMS.