Listy kontrolne

Parent Previous Next


Pomoc programu WMS

Formularz kontaktowy firmy X-COM


Listy kontrolne

Funkcjonalność umożliwiająca zdefiniowanie zbiorów pytań na jakie musi odpowiedzieć magazynier podczas realizacji wydania zamówienia lub dokumentu magazynowego. Lista kontrolna jest wyświetlana na urządzeniu POS i kolektorze danych w momencie zatwierdzania weryfikacji. Magazynier dopowiada na pytania poprzez naciśniecie przycisku "Tak" lub "Nie". Wybranie Przycisku "Nie" nie skutkuje przerwaniem weryfikacji jest to tylko negatywna odpowiedź na pytanie. Aby opcja poprawnie działała należy dodać w WAPRO MAG pole dodatkowe "WMS Lista Kontrolna" na kartotece kontrahenta. W polu dodatkowym należy wpisać nazwę listy kontrolnej, która ma się wyświetlić na koniec realizacji wydania. Odpowiedzi na pytania są logowane do tabeli dodatkowej "WMS Lista kontrolna Kontrahenta" dla dokumentu magazynowego.

Okno list kontrolnych
Kolumny tabelki listy kontrolnej:

Przyciski dostępne w oknie listy kontrolnej:

Funkcje pomocnicze dostępne w oknie listy kontrolnej:

Okno dodawania/poprawiania listy kontrolnej
Opcje dostępne w oknie dodawania pytań:

Przyciski dostępne w oknie dodawania pytań: