Pomoc programu WMS

Formularz kontaktowy firmy X-COM


WMS Etykiety Dokumentu

Moduł uruchamiany jest w kontekście jednego lub kilku zaznaczonych przychodowych lub rozchodowych dokumentów magazynowych (korekty nie są obsługiwane). W głównym oknie widocznie są wszystkie pozycje dokumentu. Dla każdej pozycji istnieje możliwość wygenerowania numeru serii oraz kodu EAN wraz z jednostką. Dla kodów EAN i numerów serii możliwy jest wydruk etykiety z kodem kreskowym. Numer serii i data ważności, wprowadzone dla pozycji w Magu, będą widoczne w module. Moduł nie posiada możliwości dodawania na pozycji daty ważności. Data ważności musi zostać dodana z poziomu WAPRO MAG. 

Kolumny tabeli w oknie etykiet dokumentów:


Przyciski dostępne w oknie etykiet dokumentów: