Modyfikacja lub usunięcie dokumentu już zweryfikowanego i z przypisaną lokalizacją nie skutkuje żadnymi błędami w systemie. W przypadku modyfikacji dokumentów magazynowych pozycje zmodyfikowane otrzymują lokalizację „brak” w sytuacji zwiększenia stanu w stosunku do stanu pierwotnego, lub wydany w przypadku zmniejszenia ilości. W każdym takim przypadku należy pozycje przypisane do lokalizacji brak lub wydane przypisać do poprawnej lokalizacji.