Opisu wykorzystywanych etykiet w systemie WAPRO MAG ERP do obsługi modułu WMS. 
 
 

Uwaga: Nazw oraz kolorów etykiet niewolno edytować. W zależności od wybranych strategi wydania oraz przyjęcia są wykorzystywane różne kolory etykiet.