Jak działa wskaźnik rotacji towaru

 

Wskaźnik rotacji służy przedsiębiorstwu do określenia który towar częściej jest wydawany z magazynu. Kierownik magazynu mając taką informację, może zlecić migracje artykułów wysoko rotujących na lokalizacje o niskim indeksie magazynowym tak, aby towar, który szybko schodzi ze stanów magazynowych nie znajdował się na lokalizacjach w głębi magazynu. Wysoki wskaźnik oznacza, że obrót zapasami danego artykułu jest znaczny, natomiast niska wartość wskaźnika sugeruje powolną rotację zapasami.

 
Czytaj więcej...

Ile kosztuje system WAPRO MAG WMS?

Prosimy o kontakt telefonicznie lub za pomocą formularza. Po otrzymaniu kontaktu prześlemy listę pytań która pozwoli nam dokonać wstępnej wyceny. Jeśli system ma zostać dostosowany do potrzeb klienta wymogiem koniecznym jest opracowanie analizy przedwdrożeniowej na jej podstawie możemy wycenić precyzyjnie koszt opracowania wraz z wdrożeniem o raz zaproponować możliwy termin wdrożenia. Jeśli natomiast wymagane są tylko standardowe funkcje proszę zapoznać się z cennikiem.
 
Czytaj więcej...

PZ lub WZ wystawiony ręcznie w programie

Wystawienie dokumentu poza i jego ręczne zatwierdzenie bez użycia systemu weryfikacji i przypisania lokalizacji nie powoduje żadnych niezgodności w programie. Dokument taki zostanie automatycznie oznaczony jako zweryfikowany o statusie błąd poprzez etykietę koloru czerwonego. Dodatkowo pozycje z dokumentu zostaną przypisane do lokalizacji „ bak lub wydane”. Dokument taki należy ręcznie przypisać do lokalizacji poprzez operację dodatkową – zmiana lokalizacji pozycji.
 
 
Czytaj więcej...

Dokument PZ/WZ modyfikowany lub usunięty

Modyfikacja lub usunięcie dokumentu już zweryfikowanego i z przypisaną lokalizacją nie skutkuje żadnymi błędami w systemie. W przypadku modyfikacji dokumentów magazynowych pozycje zmodyfikowane otrzymują lokalizację „brak” w sytuacji zwiększenia stanu w stosunku do stanu pierwotnego, lub wydany w przypadku zmniejszenia ilości. W każdym takim przypadku należy pozycje przypisane do lokalizacji brak lub wydane przypisać do poprawnej lokalizacji. 

  

Czytaj więcej...

Zmiana lokalizacji - przesuniecie towaru z jednej na drugą

Zmiana lokalizacji może być wykona na dwa sposoby :
1. Za pomocą kolekta danych – po wybraniu opcji migracja lokalizacji. Następnie zeskanowanie towaru, podanie lokalizacji z której pobieramy towar (jeśli towar występuje na więcej niż jednej lokalizacji) i wskazanie jego nowej lokalizacji.
2. W programie WAPRO Mag w kartotece towarowej wybierając operację dodatkową „ Zmiana lokalizacji”
 
 
Czytaj więcej...

Jak licencjonowany jest program

System WMS jest licencjonowany w modelu abonamentowym, oraz klasycznym zakupie jednorazowym. W cenie abonamentu zawarte jest wsparcie i aktualizacje. Możliwe jest również korzystanie możliwość uruchomienia systemu w chmurze jako usługę SaaS (Software as a service – program jako usługa). Dzięki temu możliwe jest uniezależnienie systemu od infrastruktury teleinformatycznej klienta/użytkownika, a także przeniesienie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie i ochronę systemu na usługodawcę.
 
Czytaj więcej...

Czy WAPRO WMS może pracować z innymi programami ERP

 
 Nie system jest dedykowanym rozwiązaniem dla WAPRO MAG ERP. 
 
Takie rozwiązanie gwarantuje poprawność funkcjonowania i nie wymaga tworzenia synchronizatora czy łącznika. Użytkownik pracuje normalnie w programie WAPRO Mag używając znanych mu skrótów klawiszowych i przyjaznych formatek ekranowych. Przykładowo gdy chcemy przydzielić uprawnienia dla pracownika pracującego z systemem WMS wchodzimy do modułu prawień programu Mag i tam podpinamy go do zdefiniowaną grupę systemową WMS_Mag. Tak samo jak każde inne uprawnienia.

Czy mogę otrzymać wersje demonstracyjną systemu

Ponieważ system wymaga wdrożenia wielu elementów infrastruktury IT (np.. Serwer iiS), wykorzystania kolektorów bezprzewodowych, oraz indywidualnej konfiguracji na etapie wdrażania systemu nie jest możliwe udostępnienie wersji demonstracyjne pozwalającej na samodzielną instalację. Wdrożenie może być przeprowadzone przez producenta oraz Autoryzowanych Partnerów Asseco WAPRO. 
 
Czytaj więcej...