Czy mogę otrzymać wersje demonstracyjną systemu?

Ponieważ system wymaga wdrożenia wielu elementów infrastruktury IT (np. Serwer iiS), wykorzystania kolektorów bezprzewodowych, oraz indywidualnej konfiguracji na etapie wdrażania systemu nie jest możliwe udostępnienie wersji demonstracyjne pozwalającej na samodzielną instalację. Wdrożenie może być przeprowadzone przez producenta oraz Autoryzowanych Partnerów Asseco WAPRO.

Zapraszamy do kontaktu celem zaprezentowania systemu oraz odwiedzenie firm już pracujących na systemie w ramach wizyt referencyjnych.

 

Zapytaj o wizytę referencyjną