warianty wms
WMS WAPRO STANDARD
 
Zakres funkcjonalny:
 
 • Obsługa lokalizacji w wariancie jeden do wielu.
 • Obsługa lokalizacji podstawowych i wydawczych.
 • Obsługa domyślnych lokalizacji dla artykułu. 
 • Obsługa serii.
 • Obsługa bezprzewodowych kolektorów danych (wybrane modele).
 • Inwentaryzacja wybranych towarów za pomocą kolektora.
 • Inwentaryzacja lokalizacji.
 • Generator etykiet towarowych i lokalizacji.
 • Centralna konsola magazynowa.
 • Weryfikator dokumentów magazynowych i zamówień.
 • Raportowanie.
 • Sugerowana lokalizacja dla wydania.
 • Sugerowana lokalizacja dla przyjęcia.
 • Optymalizacja ścieżki dla kompletacji.
 • Optymalizacja ścieżki dla przyjęcia.
 • Moduł kontroli stanów lokalizacji.
 • Obsługa braków w procesie przyjęcia dokumentów magazynowych (automatyczny dokument MM lub etykieta).
 • Obsługa braków w procesie wydania dokumentów magazynowych (automatyczny modyfikacja dokumentu WZ lub etykieta). 
 • Etykietowanie paczek po kompletacji z poziomu WAPRO MAG.
 • Automatyczne zlecenia zmiany lokalizacji.
 • Informacja o zgodności z wersjami programu WAPRO MAG.
 • Automatyczny aktualizator kolektorów danych.
 • Konfiguracja wydruków etykiet dla paczek.
 • Konfiguracja operatorów przesyłek.
 • Drukowanie etykiet dla paczek z poziomu kolektora.
 • Wskaźnik rotacji towaru na magazynie.
 • Ilość obsługiwanych kolektorów - 2 szt.
WMS WAPRO BIZNES

Zakres funkcjonalny jak w wersji WMS WAPRO Standard oraz dodatkowo:

 • Obsługa systemów POS w procesie weryfikacji kompletacji.
 • Generowanie dokumentów magazynowych POS / Kolektor. 
 • Generowanie faktur VAT sprzedaży.
 • Weryfikacja dokumentów handlowych.
 • Podwójna weryfikacja kompletacji.
 • Ilość obsługiwanych kolektorów lub zamiennie stanowisk POS - 3 szt.
 • Analiza wydajności pracy magazynierów.
 • Import/eksport z/do pliku Excel listy lokalizacji.
 • Eksport do pliku Excel listy artykułów z okna Remanentu WMS.
WMS WAPRO PLUS
Zakres funkcjonalny jak w wersji WMS WAPRO Biznes oraz dodatkowo:
 
 • Obsługa wybranych funkcjonalności kodów GS1-128.
 • Integracja z systemami kurierskimi (DPD, Fedex, UPS).
 • Grupowe wysyłanie do weryfikacji dokumentów magazynowych i handlowych.
 • Obsługa daty ważności w ramach lokalizacji (bez wymogu poosiadania numerów serii).
 • Obsługa lokalizacji mobilnych (tzw. miejsc paletowych, kuwet) dla zmiany lokalizacji.
 • Obsługa lokalizacji mobilnych (tzw. miejsc paletowych, kuwet) dla realizacji wydania.
 • Ewidencja i obsługa wydań skompletowanych (po wygenerowaniu WZ) paczek do transportu.
 • Obsługa zestawów i wydań składników (w opracowaniu)
 • Rozbudowana analiza i statystyki dla zleceń magazynowych.
 • Definiowalny wskaźnik rotacji towaru na magazynie.
 • Ilość obsługiwanych kolektorów lub zamiennie stanowisk POS - 5 szt.
WMS WAPRO MAX
Zakres funkcjonalny jak w wersji WMS WAPRO Plus oraz dodatkowo:
 
 • Indywidualne etykiety i raporty.
 • Możliwość integracji z udostępnionym WMS Web API (indywidualny zakres).
 • Dodatkowe modele obsługiwanych kolektorów danych.
 • Indywidualny ekran POS. 
 • Współpraca z systemem produkcyjnym.
 • Indywidualny proces realizacji weryfikacji dokumentów.
 • Indywidualne obostrzenia dotyczące procesu wydania.
 • Indywidualna konsola magazynowa.
 • Obsługa dodatkowych kurierów i indywidualizacja przesyłki.
 • Ilość obsługiwanych kolektorów lub zamiennie stanowisk POS - 8 szt.