Case study – firma york

 

Profil działalności klienta

Firma York  to czołowy dystrybutor i producent tekstyliów, w szczególności tkanin specjalistycznych.

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO?

W trakcie wyboru oprogramowania firma York przeprowadziła wnikliwą analizę oferowanych na naszym rynku rozwiązań czołowych producentów oprogramowania. Systemy Asseco WAPRO, spełniają wszystkie wymogi klienta do zarządzania przedsiębiorstwa oraz wspiera pracę kluczowych działów: sprzedaży i obsługi magazynu wysokiego składowania. Dostępne aktualizacje oprogramowania oraz możliwość jego rozbudowy o dodatkowe funkcje usprawniające, pomogły w wyborze i wdrożeniu oprogramowania.

(…) „Dynamiczny rozwój firmy oraz rosnące obroty wymagają zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych które będą wspierać gospodarkę magazynową oraz kompleksowo realizowały procesy obsługi klienta” (…) 

Grzegorz Sułowski

Oprogramowanie i rozwiązania wdrożone w firmie York

WAPRO MAG PRESTIŻ PLUS

dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki, dostaw

WMS

obsługa magazynu wysokiego składowania za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych

k

Dodatkowe raporty i zestawienia

v

System miękkiej windykacji oparty o alerty email i SMS

Import wyciągów bankowych

Opis wdrożenia w firmie York

Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Asseco Wapro wraz z platformą systemową Microsoft Windows Server oraz Microsoft SQL serwer zostały rozbudowane do dodatkowe moduły funkcjonalne opracowane przez firmę X-COM.
Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania Asseco WAPRO ERP opracowano szereg raportów i dodatkowych modułów wykorzystując elastyczność programów Asseco WAPRO.
Dla potrzeb kontroli i analiz uruchomiono moduł Microsoft Reporting Services – umożliwiający bardzo zaawansowane analizy i raportowanie automatycznie rozsyłane drogą e-mail. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy.
Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami, aplikacjami i systemami dodatkowymi:
  • Importer wyciągów bankowych z automatycznym rozliczaniem rozrachunków,
  • System Płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów,
  • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców,
  • System weryfikacji dokumentów magazynowych przychodu i rozchodu oparty o kolektory danych,
  • System generowania zamówień dla odbiorców oparty o kolektor danych,
  • Kompleksowy system do obsługi listów przewozowych integrujący z firmami kurierskimi,
  • Aplikacja generująca numery serii dostaw, oraz obsługująca kompleksowy wydruk etykiet towarowych,

Korzyści z wzdrożonych rozwiązań

}

Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów

b

Wdrożenie identyfikacji towarów poprzez kody kreskowe

!

Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej

Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności

Z

Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw

Łatwy dostęp do analiz biznesowych za bieżący okres

}

Przyspieszenie procesu realizacji zamówień

Przyspieszenie procesu przygotowywania wysyłki zamawianych towarów

+

Wprowadzenie analiz chodliwości i rotacji towarów

Usprawnienie procesu obiegu dokumentów – jeden scentralizowany system

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS