Case study – firma Hortus

 

Profil działalności klienta

 Oregon Hortus jest generalnym przedstawicielem firmy Oregon światowego lidera w branży układów tnących i maszyn leśno-ogrodniczych. OREGON to część międzynarodowego koncernu Blount International, który zatrudniając ponad 4500 ludzi, działa na całym świecie. Od momentu stworzenia pierwszego łańcucha w 1946 r. OREGON ciągle wprowadza na rynek nowe innowacyjne produkty i technologie opierając się na najnowszych osiągnięciach techniki,

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO?

Ciągły rozwój firmy musiał również znaleźć oparcie w nowoczesnym oprogramowaniu, które nadąży za potrzebami i zagwarantuje stały rozwój.

(…) „Pozwoliło nam to na optymalizację naszych głównych procesów biznesowych oraz rozwój naszej firmy”. (…)

Krzysztof Połeć Product Manager Oregon.pl

Oprogramowanie i rozwiązania wdrożone w firmie Hortus

WAPRO MAG PRESTIŻ PLUS

dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki, dostaw

WAPRO Fakir

jako system finansowo-księgowy

WMS

obsługa magazynu wysokiego składowania za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych

Opis wdrożenia w firmie Hortus

Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Asseco zostały zainstalowane.
Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych naszego klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania opracowano wiele raportów i dodatkowych modułów wykorzystując elastyczność programów Asseco Wapro. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić nie zakłócając codziennej pracy firmy.

Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami, aplikacjami i systemami dodatkowymi:
  • System Płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów.
  • Weryfikacja wydania na podstawie wagi towarów
  • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców.
  • System WAPRO Mag WMS – zarządzanie magazynem w oparciu o bezprzewodowy kolektor danych.
  • Integrator sklepu internetowego Prestashop.
  • Automatyczny import płatności od operatorów przesyłek kurierskich.
  • Automatyczny import płatności od operatorów płatności internetowych.

Korzyści z wzdrożonych rozwiązań

}

Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów

!

Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej

Usprawniono rozliczanie transakcji w sklepie internetowym

Z

Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw

}

Przyspieszenie procesu realizacji zamówień

l

Usprawnienie procesu obiegu dokumentów – jeden scentralizowany system

Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS