Case study – firma BARPIMO

 

Profil działalności klienta

Barpimo jest liderem w produkcji i sprzedaży lakierów do drewna, farb stosowanych w budownictwie i dekoracji, oraz przemyśle obróbki metali.

Barpimo Polska to jedna z najszybciej rozwijających się filii na świecie. Od powstania firmy w 1996 roku systematycznie rozwija się poszerzając zarówno ofertę produktów, jak i zasięg terytorialny. Centrum logistyczne znajdujące sią w Grodzisku Mazowieckim koło Warszawy i obsługuje klientów w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Rosji

(…)  Firma X-COM , po raz kolejny, perfekcyjnie wywiązała się z powierzonego zadania. Poza instalacją i uruchomieniem oprogramowania, dostarczyła i uruchomiła niezbędny osprzęt sieciowy i komputerowy. Możemy z pełną odpowiedzialnością rekomendować zarówno system WMS WAPRO MAG jak i usługi firmy X-COM (…)

 Jacek Piotrowski

Opis wdrożenia w firmie Barpimo

W firmie Barpimo wdrożono system WMS WAPRO MAG
System ma za zadanie poprawę i weryfikacje poprawności działań magazynu w zakresie przyjęć, wydań i bieżącej obsługi. Wdrożenie zostało zrealizowane na już działającym od lat programie WAPRO MAG. Cały proces wdrożenia wraz szkoleniem personelu i oklejeniem lokalizacji magazynu został zrealizowany w ciągu 30 dni.

Kluczowe parametry:

 • Lokalizacja w wariancie jeden do wielu
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru i opakowań zbiorczych
 • Import elektronicznych dokumentów dostaw wraz z automatycznym rozliczaniem zamówień do dostawców.
 • Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży (xml)
 • Obsługa za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych
 • Automatyczna migracja z lokalizacji zapasowej na wydawczą
 • Weryfikacja pozycji dostaw – jeden dokument wielu magazynierów
 • Weryfikacja pozycji rozchodu – jeden dokument wielu magazynierów
 • Weryfikacja pozycji przychodu – jeden dokument wielu magazynierów
 • Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Inwentaryzacja lokalizacji za pomocą kolektorów danych 
 • Inwentaryzacja towaru za pomocą kolektorów danych
 • Migracja lokalizacji za pomocą kolektorów danych
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Integracja z spedytorem Fedex
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Pełna historyczność wykonanych czynności
 • Automatyczne etykietowanie (kolory)dokumentów magazynowych w zależności od statusu weryfikacji 

Korzyści z wzdrożonych rozwiązań

}

Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów

b

Wdrożenie identyfikacji towarów poprzez kody kreskowe

!

Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej

Szybkie wdrożenie do pracy nowych pracowników

Łatwy dostęp do analiz biznesowych za bieżący okres

}

Przyspieszenie procesu realizacji zamówień

Przyspieszenie procesu przygotowywania wysyłki zamawianych towarów

Z

Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS